Zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima i distributivnoj mreži,  koje izvodi RJ “Elektrodistribucija” Prijedor,  bez  napajanja električnom energijom 28. oktobra 2019. godine će biti:

Od 08:00 do 16:00 časova potrošači na području Čirkin Polja

  • Omladinska put
  • Robna pijaca “Vilako”
  • Dom za mušku djecu i omladinu ometenu u razvoju

prijedor24h