Golf dvojka, ratna zastava Armije BiH i naoružani mladići slika je koje mnoge vraća u ratne devedesete godine.

“Zauzimanje Vlašića“ i “Cazinska ofanziva“ kako su nazvane vježbe Airosoft klubova iz FBiH sve više liče na vojne, nego na sportske. Alfa američke uniforme sa jurišnim borbenim prslucima i kompletnom opremom namjenjenom za vojnika u borbenim dejstvima. Sve je orginalno izuzev replika pušaka. Airosoft susreti sve češće se održavaju na entiteskoj granici između Federacije i Republike Srpske. Na Vlašiću je održana vježba 17. i 18. avgusta, a na području Cazina mjesec dana kasnije. Vježbe I poruke koje stižu sa ratnim obilježjima razlog su za analizu, upozoravaju bezbjednjaci.

“Od koga će to otimati Vlašić, od koga će ga zauzimati, od koga će zauzimati Cazin, cazinsku Krajinu su pitanja koja zaista zaslužuju ozbiljnu pažnju I analizu. Kao što je poznato I Cazin I Vlašić su u FBiH prema entiteskoj granici koja je ustanovljena Dejtonskim mirovnim sporazumom, prema tome kome se to upućuju prijetnje. To što se čini u blizini entiteske linije da li treba da predstavlja za nekoga strah I ja mislim da oni koji to rade nisu svjesni posljedica koje mogu izazvati“, kaže Slobodan Župljanin, dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka.

Da se vojne i sportske vježbe ne bi trebale dovoditi u istu ravan saglasan je i sarajevski dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Nedžad Korajlić.Ratna obilježja, sigurno nisu dobra poruka, poručuje Korajlić.

“To ne podržavam, taj dio sa sportom ne bih volio da se miješa i ne bih podržavao. Bilo kakva ili neka obilježavanja ratnih ili simboli ne bi trebali da se miješa uopšte u sport. U svakom slučaju to je loše, neću reći da je nedopustivo, to neću reći, jer ne znam kako je to predviđeno statutom, ali u svakom slučaju je loše I loša poruka“, kaže Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Replika pušaka Kalašnjikov, Dragunov i M16, kao i operema za jednog Airsoftera procjenjuju se na više od 1.500 maraka. Da pažnju privlače svojom skupom opremom, ali I ratnim obilježjima i ranije se pisalo o Airsoft suretima. U FBiH to gledaju kao sportsku igru, u Republici Srpskoj tako se ne igraju.

Izvor: ATV