Grad Prijedor započeo je pripremne aktivnosti za novi ciklus strateškog planiranja budući da je postojeću integralnu srategiju razvoja 2014-2024. godine potrebno prilagoditi promijenjenim okolnostima u užem i širem okruženju, rečeno je iz gradskog Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem.
“Za evaluaciju lokalne razvojne strategije za period od 2014-2018. godine, Prijedor je angažovao nezavisnog, eksternog konsultanta, kojem je za potrebe ovog posla dostavljeno više od 5.000 podataka”, rekla je šef ovog odsjeka Zinajda Hošić.

Prema nalazima evaluacije, za vođenje predstojećeg procesa strateškog planiranja grad Prijedor ima mogućnost da revidira postojeću strategiju za preostali period 2020-2024. godine ili da kreira novu za period od 2020. do 2026. godine.

“Preporuke su da se strateški planira jačanje kapaciteta za prevenciju i zaštitu od elementarnih nepogoda, da se ulože dodatni napori za osmišljavanje projekata za saradnju sa dijasporom i da se usklade ciljevi i razvojni projekti grada sa strateškim ciljevima viših nivoa vlasti, trendovima EU i globalnim politikama”, navele ja Hošićeva.

U prvih pet godina strategije, od ukupno 12 sektorskih ciljeva jedan je ostvaren, deset djelimično, a jedan nije ostvaren.

“Neophodno je analizirati opravdanost odgođenih projekata, definisati relevantne i mjerljive indikatore, odnosno očekivane ishode za sektorske ciljeve, te detaljnije obraditi oblasti kulture, zdravstva, obrazovanja i sporta koje nisu bile adekvatno zastupljene u sektorskom planu za društveni sektor”, navodi se u evaluaciji.

Od 159 planiranih projakata realizovana su 32 ili 20 odsto, a ako se uzmu u obzir završeni i djelimično realizovani projekti, onda je procenat realizacije 62.

U sektoru društvenog razvoja realizovano je 37 odsto planiranih projekata, što je najviše, a zatim u oblasti životne sredine 15 odsto i ekonomskog razvoja sedam odsto.

Ukupna finansijska realizacija je 29 odsto gdje je od planiranih 239,99 miliona KM realizovano 69,97 miliona KM, pri čemu u strukturi uloženih sredstava gradski budžet čini 23 odsto, a spoljni izvori 77 odsto.

U evaluaciji se dodaje da grad Prijedor ima povoljnu poslovnu klimu, što dokazuje posjedovanjem BFC sertifikata, ali da je potrebno dodatno pojednostaviti administrativne procedure i uslove za nove investicije.

Agencije/prijedor24h