Da nije tužno, bilo bi smiješno, ili u najmanju ruku žalosno. Naš redovni čitaoc poslao nam je fotografije iz gornjih Garevaca, uz komentar u jednoj riječi BRUKA. Naime na fotografijama je prikazan put u ovom prigradskom naselju koji je nasut na veoma neobičan način, ili se mi ne razumijemo u nove načine održavanja makadamskih puteva, pa smo ostali zatečeni fotografijama sa lica mjesta.

Da li gradska uprava i njeno Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove kontroliše na koji način se održavaju makadamski putevi, a samim tim i izvođača istih kome je povjereno održavanje određenih dionica.

Da li će se poslije ovakvih fotografija nešto promijeniti, nismo sigurni. Ali vrijedi POKUŠATI…

prijedor24h