Proširenje prava na materinski dodatak na sve nezaposlene porodilje, kao i povrat sredstava poslodavcima za isplaćene plate porodiljama u iznosu od 100 odsto samo su neke od mjera Vlade Republike Srpske kojima se stimuliše natalitet, izjavio je za našu televiziju ministar zdravlja i socijalne zaptite Alen Šeranić. Materinski dodatak od 405 maraka najveći je u cijeloj BiH.

 

Mlada majka iz Istočnog Sarajeva Јovana Suslovska već deseti mjesec korisnik je mjesečnog materinskog dodatka. Pozdravlja mjere Vlade Srpske jer, kako kaže, svim porodiljama daju određenu sigurnost tokom odgajanja djece.

– Meni je jako drago što sam jedna među prvim porodiljama koje su primile materinski dodatak. Ne možete da vjerujete koliko tih 405 maraka znači porodiljama, jer tek kada sam postola majka vidjela sam koliko novca i brige izuskuje odgoj djeteta – izjavila je nezaposlena porodilja Јovana Suslovska.

Oko 5.000 porodilja u Republici Srpskoj dobija materinski dodatak. Očekuje se da će proširenjem tog prava na sve nezaposlene majke, nezavisno od toga da li su prijavljene na biro za nezaposlene ili ne, taj broj biti veći.

– Ta odrednica od šest mjeseci se brisala tako da svaka nezaposlena porodilja koja je u trenutku poroda nezaposlena, ima pravo na materinski dodatak. Svaka porodilja će imati pravo na materinski dodsatak koji iznosi 405 maraka – izjavio je minisatar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske  Alen Šeranić.

Usvojenim izmjenama Zakona o dječijoj zaštiti predviđeno je i da Vlada refundira, to jest vrati poslodavcima sredstva koja isplaćuju porodiljama za plate u iznosu od 100 odsto, tokom porodiljskog odustva. Ova mjera daje određenu sigurnost budućim majkama koje nisu smjele da zatrudne u strahu da bi mogle da ostanu bez posla.

– Tako da na ovaj način Republika Srpska u smislu same demografske politike preuzima brigu o samim porodiljama, bilo da su nezaposlene ili zaposlene, što znači da sam poslodavac, uslovno rečeno, neće da “trpi” taj teret same porodilje nego Republika Srpska na budžetu – naglasio je Šeranić.

Materinski dodatak od 405 maraka tokom 12 mjeseci dobijaju nezaposlene porodilje i u Brčko Distriktu. Međutim u Federaciji BiH, ta davanja su drastično manja. Kreću se od minimalnih 100 maraka jednokratne pomoći u Unsko-sansko kantonu, do 189 maraka tokom 12 mjeseci u Kantonu Sarajevu. Tek u poređenju sa Federacijom se vidi koliko Srpska prednjači u zaštiti i afirmaciji materinstva.

RTRS