Ružica Јukić, potpredsjednica VTSS-a BiH, oglasila se na društvenoj mreži Fejsbuk povodom, kako je napisala, pisanja i osvrta sudije Suda BiH Branka Perića.

Njen status Avaz je objavio u cijelosti:

– Nije mi bila namjera više se osvrtati na pisanje i pričanje sudije Branka Perića, gostujući u naručenim emisijama.

Svaki put je blatio VSTS i pravosuđe, kao da nije i sam nosilac pravosudne funkcije. Bilo bi dobro kada bi sudija Branko Perić imao doista moralni alibi za tu svoju priču. Nije sudija Perić kriv, jer ga neko uporno poziva u emisije.

Cilj takvih emisija je očigledno diskreditiovanje ovog saziva VSTS-a. Јa razumijem i medije, jer žele gledanost.

No da li treba, pored gledanosti, građanima pružiti i istinu?

Problem je nastao kada su međunarodne organizacije i strane ambasade podržavali ovakvu retoriku sudije Perića.

Zadnje što je sudija Perić uradio je bila: Analiza “PRAVOSUĐE U BiH – STANjE I PERSPEKTIVE”, koja je urađena uz podršku Transparensi Internešenela u BiH, kao i Švedske međunarodne agencije za razvoj (SIDA).

U istoj se navodi da su iznesena mišljenja i preporuke, lični stavovi sudije Perića i ne odražavaju nužno stavove TI i SIDA-e.

Pitam se, dokle će strane agencije i ambasade da ulažu u ovakve analize, koje se ne zasnivaju prvenstveno na istini i dokazima, nego na proizvoljnom mišljenju autora analize?

Sudija Branko Perić je bio prvi predsjednik VSTS-a.

Za njegovog mandata VSTS je bila institucija koja je bila zatvorena za javnost.

Postojali su vrlo stari predmeti, čak neki iz 1948. godine.

Pojedini članovi VSTS-a su birali međusobno jedni druge, na pravosudne pozicije u Sud Bosne i Hercegovine.

Tako je sudija Branko Perić, zajedno sa svojim kolegama, imenovao sebe i bivšu predsjednicu Meddžidu Kreso na funkciju sudije, odnosno predsjednika Suda BiH.

Dakle, sukob interesa je bio evidentan.

Nije postojao pravilnik o sukobu interesa, kakav postoji danas.

Disciplinski postupci su bili zatvoreni za javnost.

Ovaj saziv VSTS-a, kroz razne mjere i smjernice za smanjenje broja neriješenih predmeta, dovodi do stanja da su mnogi sudovi postali ažurni u svom radu.

Ovaj saziv VSTS je donio Pravilnik o sukobu interesa, u kojem se predviđa da će član Vijeća podnijeti ostavku, ukoliko aplicira on ili njegov blizak srodnik na neku pravosudnu poziciju, iako zakon propisuje da se samo proširi komisija s vanjskim članovima komisije.

Ovaj saziv VSTS-a je radio na opremanju i izgradnji mnogih pravosudnih zgrada.

Ovaj saziv VSTS-a je otvorio sjednice za javnost, kao i ročišta za disciplinske postupke.

Ovaj saziv VSTV-a je uskladio sve svoje pravilnike prema preporuci evropskih stručnjaka i isti odražavaju standard koji imaju sudovi u Europskoj uniji.

Zbog toga smo pohvaljeni od Evropske unije da smo jedina institucija u Bosni i Hercegovini koja je upravo uskladila svoje pravne akte u skladu sa evropskim standardima.

Izbor sudija i tužilaca se vrši upravo po tim standardima.

Јasno je da postoji još mjesta za unapređenje i da VSTS radi na tome.

Јasno je da VSTS, kao regulatorno tijelo, nema uvida u predmete, jer je to nadležnost sudstva i tužilaštva.

Ovaj saziv VSTS-a je predložio izmjenu Zakona o VSTS-u, koju je dostavio Ministarstvu pravde BiH.

Kancelarija Glavnog disciplinskog tužitoca je u potpunosti autonomna, tj. nezavisna od članova Vijeća i članovi Vijeća nemaju uvid u predmete, sve dok tužilac ne podigne tužbu.

Više od 90 odsto prijava bude odbačeno od disciplinskog tužioca, a da članovi VSTS-a nemaju mogućnost da provjere te odluke, jer ne postoji pravni lijek protiv odluke discuplinskog tužioca, kojom obavještava stranke da nema dokaza za podizanje disciplinske tužbe.

Sudija Perić problematizuje izbor članova Savjeta, koji su s opštinskog, odnosno osnovnog suda, iako su oni izabrani od većine svojih kolega u Federaciji ili Republici Srpskoj, od strane kantonalnih/okružnih i opštinskih/osnovnih sudova, za razliku od sudija i tužilaca s viših nivoa, koje biraju samo sudije tog suda ili tužilaštva.

Niko u VSTS-u od strane sudija opštinskog/osnovnog suda nije niti mlad po stažu, ni životnom znanju, jer su svi više od 20 godina u Sudu.

Samo dva člana od 15 članova Vijeća su s opštinskih/osnovnih sudova.

Od mene nikada nijedan političar nije tražio da glasam za predsjednika Suda BiH, ni za glavnu tužiteljicu tužilaštva BiH.

Opredijelile su me njihove ocjene u radu i ocjene s intervjua.

Ocjene rada su 80 odsto bodova, a intervju 20 odsto, pa se ne može desiti da se na intervjuu dobiju dobre ocjene i da neko bude izabran zanemarujući ocjene rada.

Upravo je sudija Branko Perić imao dobre ocjene na intervjuu, ali je imao lošije ocjene svog rada (sve trojke) na koje ne može uticati VSTV, te je bio zadnji na listi od osam kandidata.

Vrlo dobro znamo kako funkcionišu opšinski sudovi, koji su najopterećeniji predmetima.

Sudija Perić problematizuje što smo predsjednik Tegeltija i ja u rukovodstvu, a sa opštinskih sudova smo.

Prvo nismo mi sebe birali, nego članovi VSTS-a, od kojih se većina nalazi na višim nivoima u sudstvu i tužilaštvu.

Drugo, kolega Perić misli da mi svi imamo amneziju i da zaboravljamo da je on upravo došao u VSTV s Osnovnog javnog tužilaštva u Tesliću.

Dakle, s najnižeg nivoa tužilaštva i bio je predsjednik VSTS-a.

Problem s kojim se pravosuđe suočava su loši zakoni, koji su izbacili oštećenog iz postupka, te se razne krivične  prijave završe još kod glavnog tužioca, ne ostavljajući mogućnost provjere od suda, kako je to bilo u ranijem zakonodavstvu.

Takođe i izvršni postupak je pokazao manjkavost Zakona o izvršnom postupku.

Zatim što ne postoji način, da ovaj saziv VSTS provjeri moral određenog nosioca pravosudne funkcije, niti da može tražiti podatak da li je isti kažnjavan.

Sudija Perić navodi u svojoj analizi i problem Opštinskog suda Čapljina, a uopšte se nije radilo o Čapljini, nego o Optinskom sudu Čitluk, ali ne navodi koji je problem, pa da mu odgovorim.

Znači, radi se o netačnim informacijama, koje se plasiraju javnosti, kao i međunarodnim agencijama i ambasadama.

Takođe, na izbor za člana VSTS-a iz Brčko Distrikta ovaj saziv VSTV nije uticao, jer ga ne bira on, nego je čak dva puta uputio dopis da se izabere član iz reda bošnjačkog naroda.

Mnogo toga je kolega Perić još rekao, a što nije istina.

Kritikuje sudija Branko Perić i kaznenu politiku, koju su sudije iskazale kroz donošenje presuda.

To bi bilo uredu, da je sudija Perić pokazao svojim ličnim primjerom.

No, upravo su sudiju Perića prijavili meni da pogoduje dilerima droge te im, pošto je prvenstveno umanjena kazna zatvora na godinu, istu zamjenjuje za novčanu kaznu, i to na način umjesto da mu izrekne 36.500 KM, jer se svaki dan zatvora računa kao 100 KM, sudija Perić zamjenjuje kaznu zatvora od godinu za iznos od 5.005,28 KM.

Ovakvim načinom kažnjavanja ne da nije postignuta generalna i specijalna prevencija, nego se potiču kriminalci da i dalje čine krivična djela.

U prilogu ovog dopisa stavljam i prijavu protiv Perića, koja je direktno meni upućena, kao i sramno rješenje o zamjeni kazne zatvora za novčanu kaznu.

Zbog toga što ovakve i slične pojedince, na ovakav način, štite i protežiraju razne ambasadee i međunarodne organizacije, sve će biti teže obračunati se s onima koji svoj posao ne rade u skladu s moralom i zakonima ove države.

RTRS