Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini danas je upućeno zanimljivo pitanje, prenose federalni mediji.

Pitanje je glasilo: “Postoji li prepreka da se ženskom djetetu nadije ime Bosna”, a odgovorio je Enes Ljevaković.

“Nema eksplicitne šerijatske zapreke da se ženskom djetetu dadne spomenuto ime, međutim, treba voditi računa o reakciji sredine u kojoj će dijete živjeti i kako će se ta reakcija odraziti na dijete. Opšti princip kod davanja imena djetetu jeste da treba nastojati pronaći ime koje ima lijepo značenje i da pripada muslimanskoj tradiciji. To jedno drugo ne isključuje, nego se oboje može ukomponovati, kako bi roditelji, a kasnije i dijete bili ponosni na samo ime. Prema tome, savjetujemo Vam da odaberete neko ime koje ispunjava ranije spomenuta dva uslova”, piše u odgovoru ef. Ljevakovića.

Izvor: avaz