Odbornici prijedorske Skupštine grada danas su sa 21 glasom za i dva uzdržana usvojili plan rada gradonačelnika i Gradske uprave Prijedor za 2020. godinu.
Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković rekao je da je najvažnija planirana aktivnost da u 2020. godini bude ostvarena budžetska stabilnost.

“Budžet mora ostati stabilan, što će omogućiti dalju realizaciju višegodišnjih kapitalnih projekata”, rekao je Đaković u obraćanju odbornicima.

Đaković je naglasio da su projekti modernizacije putne i željezničke mreže na području Prijedora najavljeni kao dio investicionih projekata sa republičkog nivoa i da se očekuju dalje aktivnosti na realizaciji ugovora sa kineskim partnerima na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor.

On je naglasio da je za iduću godinu izvjesna realizacija osam velikih infrastrukturnih projekata ukupne vrijednosti 12.658.000 KM, a da se nastavlja i realizacija projekata započetih u ovoj godini, ukupne vrijednosti oko 19 miliona KM.

“I jedni i drugi finansirani su dijelom iz lokalnog budžeta, a dijelom iz eksternih izvora”, rekao je Đaković.

Za iduću godinu Đaković je najavio reviziju postojeće ili izradu nove strategije razvoja grada, kao i donošenje plana kapitalnih investicija za naredni trogodišnji period.

Šef Kluba odbornika SNSD-a Dalibor Pavlović rekao je da SNSD podržava sve što je u korist građana i da očekuje da gradonačelnik uskladi svoj plan sa budžetom grada za 2020. godinu, koji je sinoć usvojen.

Agencije/prijedor24h