Povećanje plata i restrukturiranje Željeznica Republike Srpske u skladu sa potrebama preduzeća bile su teme sastanka kojem su prisustvovali predstavnici šest sindikata. Zaključeno je da je neophodan hitan sastanak predstavnika sindikata sa rukovodstvom, a sve s ciljem boljeg poslovanja i opstanka Željeznica Srpske.

Veliki gubici u prethodnom periodu – od visokih troškova poslovanja do neadekvatne organizacione strukture. Sve to brine radnike.

Predstavnici sindikata su stava da trenutne kratkoročne stimulacije moraju biti zamijenjene povećanjem plata radnika.

– Pogotovo nakon odluke nove Vlade Republike Srpske gdje je najniža plata povećana na 520 KM, što smatramo da nije dovoljno, jer sa tih 520 KM preko 50 odsto zaposlenih u ŽRS je u visini najniže plate, što je nepojmljivo – ističe Goran Čamdžić, predsjednik Samostalnog sindikata radnika za održavanje šinskih vozila ŽRS.

Restrukturiranje u skladu sa potrebama radnika i preduzeća – stav je sindikata. Smatraju da je dosadašnje restrukturiranje dovelo do smanjenja radne snage.

– Nećemo dozvoliti da dođe do podjele preduzeća, odnosno, do uništenja preduzeća. Mi tražimo da to bude slovenski sistem organizacije, holdinga, gdje bi kompletno preduzeće ostalo u jednom dijelu tako da bi moglo dalje funkcionisati -k aže Zlatko Marin, predsjednik Samostalnog sindikata transportne djelatnosti ŽRS.

Na sastanku je razgovarano i o novoj sistematizaciji koja bi, kažu, trebalo da bude formirana na osnovu potreba Željeznica.

– Svjedoci smo da su bile stimulativne otpremnine radnicima, stimulisalo se da radnici odlaze iz firme a oni su sada neophodan kadar bez kojeg ŽRS ne može da bude u punoj funkciji – dodao je Čamdžić.

Iz Uprave Željeznica kratko su poručili da će se o stavovima sindikata izjasniti tek nakon sastanka sa predstavnicima sindikata.

RTRS