Grad Prijedor objavio je danas listu odobrenih zahtjeva za subvenciju kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove u 2019. godini na kojoj se našlo 16 korisnika.
Komisija za dodjelu subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove u skladu sa objavljenim javnim konkursom za izbor korisnika ove subvencije i u skladu sa odgovarajućim pravilnikom odobrila im je sredstva za subvenciju kamate od jednog procentnog poena za period od 20. septembra do 31. decembra 2019. godine.

Pravilnik o subvencionisanju kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove, kojim se utvrđuju kriterijumi za raspodjelu sredstava iz budžeta grada Prijedor za ovu namjenu, objavljen je ljetos.

Pravo na subvenciju imaju lica koja su prije navršene 35. godine zaključila ugovore sa komercijalnim bankama koje vrše plasman stambenih kredita Investiciono-razvojne banke /IRB/ Republike Srpske.

Uslovi su da su u pitanju ugovori o kupovini prve stambene jedinice, zaključeni najranije u 2019. godini, da lica nemaju stambenu jedinicu u vlasništvu, niti su je imala, da je Prijedor mjesto prebivališta najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva i da se kupljena stambena jedinica nalazi na teritoriji grada Prijedora.

Za ostvarivanje prava na subvenciju potencijalni korisnici prijavljuju se putem javnog konkursa koji će grad raspisivati jednom godišnje.

U budžetu grada za 2020. godinu za finansiranje kamate na kredite za mlade bračne parove koji kupuju prvu nekretninu na području Prijedora namijenjeno je 120.000 KM.

Agencije