Predsjednik NDP-a Dragan Čavić ocijenio je da strani establišment direktno utiče na sudije Ustavnog suda i tako vrši modulaciju ustavnopravnog poretka u BiH, pa su raniji brutalni intervencionizam koji je direktno kršio ljudska prava prepakovali u djelovanje Ustavnog suda pod kvalifikacijom vladavina prava.

Čavić smatra da odluka Ustavnog suda o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ide u pravcu da se proširi na sve ostale oblike svojine Republike Srpske jer je nemoguće izdvojiti poljoprivredno zemljište iz opštih svojinskih prava.

On je ukazao da se sutra može postaviti pitanje građevinskog zemljišta u vlasništvu države, odnosno da se sva imovinska pitanja za nekoliko godina mogu naći u potpunom paketu i da odjednom kroz tri godine svi budu kao podstanari na vlastitoj imovini.

“Ovo je direktan udarac na imovinska prava i ova odluka je u kontradikciji sa ranijim odlukama Ustavnog suda po drugim imovinskim pravima”, rekao je Čavić za ATV.

On je naveo da je riječ o sistematičnom derogiranju ključnih atributa Republike Srpske, dodajući da to i ne čudi s obzirom na to da u Ustavnom sudu BiH sjede i dvoje bivših visokih funkcionera SDA i da pokretanje svih tih apelacija pred Ustavnim sudom BiH u pravilu dolaze iz SDA.

“Ovakve odluke znače prekrajanje Aneksa četiri Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno pravljenje ustavnopravnih rješenja u BiH koja su van okvira Aneksa četiri i Ustava BiH”, dodao je Čavić.

Govoreći o pripremljenom zakonu o Ustavnom sudu kojim bi trebao biti onemogućen rad stranih sudija, Čavić je ocijenio da su šanse da taj zakon bude usvojen nikakve.

“Nije realno očekivati da u 60 dana bez vanjskog pritiska Bošnjaci pristanu na donošenje zakona o Ustavnom sudu. Ako se pritisak desi onda je realno očekivati i mislim da bi trebalo da bude tog pritiska jer je ova situacija neodrživa, s obzirom da su političke partije iz Republike Srpske dotjerane uza zid i nemaju izbora”, rekao je Čavić.

ATV