epa08298169 Bosnian People are waiting for a medical examination for a coronavirus in front of a tent at the entrance to State hospital, in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 16 March 2020. Several European countries have closed borders, schools, public facilities, and have canceled most major sports and entertainment events, in order to prevent the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, which causes the COVID-19 disease. EPA-EFE/FEHIM DEMIR

Svako ko ulazi u Bosnu i Hercegovinu sada mora 14 dana u karantin, u šator na graničnim prelazima ili u najbliži opštinski karantin, u skladu sa usvojenim procedurama.

Ovo pravilo je na snazi nakon što su Republika Srpska i Federacija BiH konačno usaglasile plan djelovanja po ovom pitanju, a po zahtjevu Predsjedništva BiH.

U Srpskoj se, naime, do sada radilo na jedan način, a u FBiH na drugi način, pa su tako oni koji su ulazili u BiH na graničnim prelazima na teritoriji RS već neko vrijeme upućivani najprije u šatorske karantine na granicama, a nakon pregleda, trijaže i evidentiranja, dalje u lokalne karantine u mjestu prebivališta, dok su ljudima koji su ulazili u BiH na graničnim prelazima na teritoriji FBiH istovremeno izdavana rješenja o kućnoj izolaciji u mjestu prebivališta.

To se, međutim, sada mijenja, pa i Federacija BiH uvodi nešto rigorozniji pristup prema putnicima koji iz inostranstva dolaze u BiH.

U prethodna dva dana Federalna uprava civilne zaštite zato je završila postavljanje i opremanje šatora za trijažu i za privremeni boravak građana BiH koji dolaze iz inostranstva na ukupno 14 graničnih prelaza ne teritoriji Federacije BiH – Orašje, Velika Kladuša/Maljevac, Bosanski Šamac, Kamensko, Gorica, Bosansko Grahovo/Strmica, Doljani, Osoje, Čepikuće, Neum I i Neum II i Ivanica.

Na graničnim prelazima Izačić i Bijača za smještaj će se koristiti ranije uspostavljeni šatorski prostor od strane Oružanih snaga BiH, a dodatno su postavljeni šatori za trijažu. Obezbjeđeni su i toaleti i voda, hrana, zaštitan oprema, agregati, sredstva za dezinfekciju i slično, a time je Federalni štab civilne zaštite ispoštovao zadatak koji je 6. aprila zadalo Predsjedništvo BiH.

Načelnik ovog štaba Fahrudin Solak objasnio je kako trenutno izgleda procedura koju građani koji dolaze u BiH  prolaze na ovim graničnim prelazima.

– Svi građani koji dolaze u BiH će proći trijažne šatore na granici. Tu će se nalaziti dok im tačno ne bude određeno mjesto gdje će boraviti, nakon zdravstvenog i epidemiološkog pregleda i molimo ih sve za strpljenje. Imaće sve što je neophodno za život na toj lokaciji. Ako bi bilo potrebe da se radi testiranje, uzeće se uzorci, a svakako će svi boraviti u šatorima neko vrijeme. Po procjeni epidemiologa na licu mjesta, vidjeće se da li dalje idu u izolaciju u matičnu opštinu ili će ostati u šatorima jedan period ili će ići u kućnu izolaciju. To će svakako epidemiolog reći – kaže Solak.

Naredbom Federalnog štaba zadužena su kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije da osiguraju provođenje javnog reda i mira u i oko šatorskih prostora na ovim graničnim prelazima.

Foto: Milan Pilipović/RAS Srbija

Podsjećamo, Predsjedništvo BiH je zatražilo da se karantini hitno obezbjede uz sve granične prelaze u BiH, a ako se to ne uradi, da se prelazi na kojima nema karantina zatvore za protok ljudi. To se prije svega odnosilo na granične prelaze na teritoriji FBiH, jer su karantini za prelaze na teritoriji RS od ranije uspostavljeni.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik obrazložio je da su ljudi prelazili, recimo, granični prelaz Ivanica kod Trebinja, koji je na teritoriji FBiH, a odgovorne službe su ih upućivale u kućnu izolaciju, umjesto u karantin, što nije bila dovoljna mjera i nije bila sinhronizovana sa RS.

U Srpskoj je, naime, procedura nešto drugačija i od ranije rigoroznija, kako bi spriječilo širenje virusa korona.

– Putnicima koji ulaze u BiH iz inostranstva, preko graničnih prelaza u RS, nakon kontrole granične službe, nadležni inspektor na graničnom prelazu izdaje rješenje kojim se lice stavlja pod zdravstveni nadzor u karantin, u zavisnosti od zdravstvenog stanja putnika. To podrazumijeva upućivanje putnika u odgovarajući karantin u mjestu ulaska u RS, odnosno na lokaciju karantina koji je najbliži mjestu ulaska u trajanju koje odredi doktor medicine radi provođenja epidemiološke ankete i uzimanja uzoraka za testiranje na SARS -CoV-2 i praćenja pojave simptoma zarazne bolesti izazvane korona virusom. Nakon otpusta iz tog karantina, putnik se upućuje u karantin u lokalnoj zajednici u mjestu prebivališta u trajanju od 14 dana – podaci su Inspektorata RS.

Ako na granicu na teritoriji RS dolaze putnici sa prebivalištem u FBiH ili Distrikta Brčko procedura nalaže da nadležni inspektor o izdatom rješenju obaveštava Federalnu upravu za inspekcijske poslove i Inspektorat Distrikta Brčko radi praćenja i preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti. Razmjena podataka, kažu u Inspektoratu RS, funkcioniše obostrano, pa i Inspektorat dobija podatke o građanima RS kojima su federalni inspektori izdali rješenja o izolaciji.

Trenutno u šatorskim karantinima na graničnim prelazima u Srpskoj borave 42 osobe, od čega u Gradišci 17 osoba, u Šamcu deset osoba, u Brod osam osoba i po jedna do dvije na drugim graničnim prelazima.

Srpskainfo