“Elektrodistribucija” Prijedor pozvala je potrošače da od sutra do 2. maja sami očitaju potrošnju električne energije sa svojih mjernih uređaja i podatke o tome zajedno s navođenjem naplatnog broja dostave ovom preduzeću.
Podaci se mogu dostaviti putem komunikacijskih kanala na nivou “Elektrokrajine”, odnosno besplatnom info-linije 0800 50 116, elektronskom poštom na adresu callcentar@elektrokrajina.com ili “vajberom” na broj 066/711-490, kao i putem telefona 052/240-576 u prijedorskoj radnoj jedinici ovog preduzeća.

“Izražavamo zahvalnost kupcima električne energije što su se u velikom broju i prethodnog mjeseca odazvali na poziv za očitanje potrošnje sa svojih mjernih uređeja”, poručili su iz “Elektrokrajine”.

Za mjerna mjesta za koja ne budu dostavljeni podaci krajnjeg kupca primjenjivaće se obračun na osnovu utrošene električne energije iz odgovarajućeg perioda u prethodnoj godini.

Konačna količina isporučene električne energije utvrdiće se nakon sticanja uslova za pristup mjernom mjestu, čime će sva neslaganja biti korigovana kako kupci ne bi bili oštećeni.

“Elektrokrajina” Banjaluka, u čijem sastavu posluje “Elektrodistribucija” Prijedor, usvojila je mjere smanjenja neposrednih kontakata sa kupcima električne energije, a u skladu sa odlukama i preporukama Vlade Republike Srpske i uprave “Elektroprivrede Republike Srpske” u borbi protiv širenja zaraze.

Agencije