Mjera kućne izolacije od 14 dana za sve građane koji uđu u Republiku Srpsku, prestaje da važi odluka je Štaba za vanredne situacije Republike Srpske.

Izvor: ATV