Sva prava korisnika Centra za Socijalni rad su refundirana, i to zaključno sa 30. aprilom tekuće godine.-kaže Branislav Vujasln, v.d. direktor Centra za socijalni rad. Gradska uprava i Vlada Republike Srpske izmirili su svoje obaveze i prema korisnicma ovog Centra.

-Tako da su lica koja su ostvarila pravo tuđe njege, njih 1665. ostvarila i sva novčana potraživanja koja su imala. To vrijedi i za 357 lica koja su ostvarila pravo iz novčane pomoći i 376 korisnika lične invalidnine- kaže Vujasln. Novina u isplati je ta da će dio ovih primanja poštari nositi na kućne adrese, a nakon što je Centar za socijalni rad napravio ugovor s Poštama Srpske. Ljudima koji žive u ruralnim sredinama, koji su su bolesni, stari i nemoćni na ovaj način biće olakšano primanje ovih novčanih nadoknada .

-Naša ciljna grupa je malo specifična , uglavnom su to lica starije životne dobi i sa određenim zdravstvenim problemima, pogotovo oni koji žive u ruralnim područljima. Teško dolaze u grad, a nakon ovog ugovora s Poštama srpske te njihove novčane nadoknade poštar će donositi na njihova kućna vrata.

Zaključno s 30. aprilom 117 lica iz ove katergorlje ostvarilo je to svoje pravo- kaže Vujasin. Od početka pandemije virusa korona Centar za socijalni rad je obišao na ternu 500 porodica kojim je uručio isto toliko paketa jednokratne pomoći.

M.Z./Kozarski