Više od osam godina je trebalo da u Prijedoru, jednom od sedam mjesta koja u Srpskoj nose status grada, dođe do bilo kakve reakcije na izazivanje vjerske i nacionalne mržnje lažima. I to sa nekoliko plakata.

Apsolutno je opovrgnuto više puta i na više mjesta, da je bilo ko u Srpskoj, pa najposlije i u Prijedoru, naređivao drugim nacijama da budu vizuelno segregirane u javnom prostoru.

To je prosto laž!

Tolika, da se časnom čovjeku od nje povraća. Kako je moguće onda domaća kolaboracionistička aristokratija, tzv. Nevladinići, i otvoreno revizionistički i proustaški orijentisani „aktivisti“ i organizacije iz Efbiha, ponovo organizuju taj igrokaz laži?

VIDIMO SE I U DOBROVOLJAČKOJ, TE NA BRČANSKOJ MALTI?

Kako je moguće da ih država Srpska ni na koji način ne sankcioniše, dok na Brčanskoj malti u Tuzli ili u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, nije moguće organizovati slične skupove?

S tom razlikom da je „Dan bijelih traka“ u potpunosti zasnovan na lažima, te da njihovo izgovaranje narušava kakav-takav međuetnički mir i toleranciju, a bratstvojedinstvena izdaja vojničke riječi se zaista desila u Tuzli i Sarajevu. To da li je to bilo herojstvo, ili čin jadnih kukavica, stvar je interpretacije.

Bijele trake u Prijedoru su totalna laž!

Više od osam godina je trebalo da u Prijedoru, jednom od sedam mjesta koja u Srpskoj nose status grada, dođe do bilo kakve reakcije na izazivanje vjerske i nacionalne mržnje lažima. I to sa nekoliko plakata.

Apsolutno je opovrgnuto više puta i na više mjesta, da je bilo ko u Srpskoj, pa najposlije i u Prijedoru, naređivao drugim nacijama da budu vizuelno segregirane u javnom prostoru.

To je prosto laž!

Tolika, da se časnom čovjeku od nje povraća. Kako je moguće onda domaća kolaboracionistička aristokratija, tzv. Nevladinići, i otvoreno revizionistički i proustaški orijentisani „aktivisti“ i organizacije iz Efbiha, ponovo organizuju taj igrokaz laži?

VIDIMO SE I U DOBROVOLJAČKOJ, TE NA BRČANSKOJ MALTI?

Kako je moguće da ih država Srpska ni na koji način ne sankcioniše, dok na Brčanskoj malti u Tuzli ili u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, nije moguće organizovati slične skupove?

S tom razlikom da je „Dan bijelih traka“ u potpunosti zasnovan na lažima, te da njihovo izgovaranje narušava kakav-takav međuetnički mir i toleranciju, a bratstvojedinstvena izdaja vojničke riječi se zaista desila u Tuzli i Sarajevu. To da li je to bilo herojstvo, ili čin jadnih kukavica, stvar je interpretacije.

Bijele trake u Prijedoru su totalna laž!

Pod hitno bi državne ustanove trebale zaštiti svoj ustavni poredak, jer ovo je udar na Ustav Republike Srpske i svake druge evropske države koja ne vrši rehabilitaciju i promociju genocidnih totalitarnih režima, kakav je bio režim Nezavisne Države Hrvatske i njenog cvijeća.

SELOTEJP VAM SE POZLATIO!

Momcima (a što ne i djevojkama) koji su preuzeli, pa naštampali i polijepili jednu od Frontalovih fotografija na temu „Malih bijelih laži“ u Prijedoru i šire, poručujemo da su se trebali javiti, da im fotografiju damo u većoj rezoluciji nego što je 900h600.

Baš zato što su „miroljubivi aktivisti“ vrlo brzo sve okačene plakate pokidali, pogužvali i iscjelali, Frontal.RS će se kao institucija uključiti u svako naredno pokušavanje širenja vjerske i nacionalne mržnje zasnovane na lažima. U Prijedoru, kao i drugdje.

Nije red da suprotna strana ima svu moguću artiljerijsku podršku i masne pare, dok nativni Prijedorčani idu na nivo spontane samoorganizacije. Nevladinići su opet, za plaćene dnevnice i honorare dovukli iz regiona, zajedno sa efbihovskim tv-ekipama među kojima u kažnjivosti laganja prednjači BHT, razne sumnjive likove. Krajnje vrijeme da probaju sopstveni lijek.

Dogodine u višoj rezoluciji!!!

Izvor: Frontal

Više od osam godina je trebalo da u Prijedoru, jednom od sedam mjesta koja u Srpskoj nose status grada, dođe do bilo kakve reakcije na izazivanje vjerske i nacionalne mržnje lažima. I to sa nekoliko plakata.

Apsolutno je opovrgnuto više puta i na više mjesta, da je bilo ko u Srpskoj, pa najposlije i u Prijedoru, naređivao drugim nacijama da budu vizuelno segregirane u javnom prostoru.

To je prosto laž!

Tolika, da se časnom čovjeku od nje povraća. Kako je moguće onda domaća kolaboracionistička aristokratija, tzv. Nevladinići, i otvoreno revizionistički i proustaški orijentisani „aktivisti“ i organizacije iz Efbiha, ponovo organizuju taj igrokaz laži?

VIDIMO SE I U DOBROVOLJAČKOJ, TE NA BRČANSKOJ MALTI?

Kako je moguće da ih država Srpska ni na koji način ne sankcioniše, dok na Brčanskoj malti u Tuzli ili u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, nije moguće organizovati slične skupove?

S tom razlikom da je „Dan bijelih traka“ u potpunosti zasnovan na lažima, te da njihovo izgovaranje narušava kakav-takav međuetnički mir i toleranciju, a bratstvojedinstvena izdaja vojničke riječi se zaista desila u Tuzli i Sarajevu. To da li je to bilo herojstvo, ili čin jadnih kukavica, stvar je interpretacije.

Bijele trake u Prijedoru su totalna laž!

Pod hitno bi državne ustanove trebale zaštiti svoj ustavni poredak, jer ovo je udar na Ustav Republike Srpske i svake druge evropske države koja ne vrši rehabilitaciju i promociju genocidnih totalitarnih režima, kakav je bio režim Nezavisne Države Hrvatske i njenog cvijeća.

SELOTEJP VAM SE POZLATIO!

Momcima (a što ne i djevojkama) koji su preuzeli, pa naštampali i polijepili jednu od Frontalovih fotografija na temu „Malih bijelih laži“ u Prijedoru i šire, poručujemo da su se trebali javiti, da im fotografiju damo u većoj rezoluciji nego što je 900h600.

Baš zato što su „miroljubivi aktivisti“ vrlo brzo sve okačene plakate pokidali, pogužvali i iscjelali, Frontal.RS će se kao institucija uključiti u svako naredno pokušavanje širenja vjerske i nacionalne mržnje zasnovane na lažima. U Prijedoru, kao i drugdje.

Nije red da suprotna strana ima svu moguću artiljerijsku podršku i masne pare, dok nativni Prijedorčani idu na nivo spontane samoorganizacije. Nevladinići su opet, za plaćene dnevnice i honorare dovukli iz regiona, zajedno sa efbihovskim tv-ekipama među kojima u kažnjivosti laganja prednjači BHT, razne sumnjive likove. Krajnje vrijeme da probaju sopstveni lijek.

Dogodine u višoj rezoluciji!!!

Izvor: Frontal

Pod hitno bi državne ustanove trebale zaštiti svoj ustavni poredak, jer ovo je udar na Ustav Republike Srpske i svake druge evropske države koja ne vrši rehabilitaciju i promociju genocidnih totalitarnih režima, kakav je bio režim Nezavisne Države Hrvatske i njenog cvijeća.

SELOTEJP VAM SE POZLATIO!

Momcima (a što ne i djevojkama) koji su preuzeli, pa naštampali i polijepili jednu od Frontalovih fotografija na temu „Malih bijelih laži“ u Prijedoru i šire, poručujemo da su se trebali javiti, da im fotografiju damo u većoj rezoluciji nego što je 900h600.

Baš zato što su „miroljubivi aktivisti“ vrlo brzo sve okačene plakate pokidali, pogužvali i iscjelali, Frontal.RS će se kao institucija uključiti u svako naredno pokušavanje širenja vjerske i nacionalne mržnje zasnovane na lažima. U Prijedoru, kao i drugdje.

Nije red da suprotna strana ima svu moguću artiljerijsku podršku i masne pare, dok nativni Prijedorčani idu na nivo spontane samoorganizacije. Nevladinići su opet, za plaćene dnevnice i honorare dovukli iz regiona, zajedno sa efbihovskim tv-ekipama među kojima u kažnjivosti laganja prednjači BHT, razne sumnjive likove. Krajnje vrijeme da probaju sopstveni lijek.

Dogodine u višoj rezoluciji!!!

Izvor: Frontal