Na sastanku Predsjedničkog kolegijuma Ujedinjene Srpske sa rukovodstvom Opštinskog odbora Ujedinjene Srpske Stanari usvojena je kandidatura Radojice Ćelića za načelnika opštine Stanari, nakon što se  steknu zakonski uslovi za istu.

Na sastanku su doneseni i sljedeći zaključci:

Ujedinjena srpska neće praviti koalicije sa SDS-om i PDP-om,  a u opštinama gdje bude imala svoje kandidate za nečelnike i gradonačelnike, neće tražiti koalicionu podršku od partnera na republičkom nivou, ali će je smatrati dobrodošlom.

Polazeći od toga da predlažemo ljude sa velikoim podrškom građana, smatramo da njihova kandidatura ne treba biti predmet partijskih razmjena podrške po drugim opštinama i gradovima, već isključivo percepcije građana .

Jednako tome, naša podrška kandidatima za gradonačelnike i načelnike koje kandiduje SNSD i drigi partneri neće biti uslovljavana traženjem podrške za naše kandidate od strane potpisnika  koalicije na republičkom nivou. Iskreno vjerujemo da će se naši partneri kao i građani opredijeliti za ljude od ugleda  koji su  najbolje riješenje za naše gradove i opštine, i da će se tako obezbijediti dobra saradnja svih gradova i opština sa Institucijama Republike Srpske i BiH.

prijedor24h