Prijedorska kancelarija Pravobranilaštva Republike Srpske evidentirala je prošle godine 773 predmeta ratne štete “teških” 92.436.408 KM.
“Iz prethodnog perioda prenesena su 764 predmeta, a prošle godine je zaprimljeno devet novih”, navodi se u izvještaju o radu ove kancelarije za 2019. godinu.

Lani je prijedorska kancelarija riješila 347 predmeta vrijednih oko 1,4 miliona KM, gdje je u 11 predmeta postignuto poravnanje, a u 336 obustavljen postupak, dok je ostalo neriješeno 426 predmeta vrijednosti 90,9 miliona KM.

“U 2019. godini održano je 490 rasprava, u 19 predmeta uložene su žalbe – prigovori Ministarstvu pravde Republike Srpske kao drugostepenom organu i nije pokrenut nijedan upravni spor”, dodaje se u izvještaju.

U nekim predmetima ratne štete postoje odluke Apelacionog suda BiH sa precizno definisanim rokovima i oni su prioritetni za rješavanje, budući da mogu dovesti do posljedica po institucije Srpske.

“Ove odluke u vezi su sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, a najčešće se odnose na nerješavanje predmeta u razumnim rokovima, mada je poznato da se radi o zaista velikom broju predmeta za koje je potreban veći broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih koji trenutno rade na ovim predmetima”, dodaje se u izvještaju.

Troškovi postupka i izvršenja sa dosuđenom kamatom isplaćuju se u gotovini, iznos glavnog duga, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom, koja je dosuđena u presudi, izmiruje se emisijom obveznica, kao i priznata vansudska poravnanja.

Izvor: Agencija