Lica koja su zaražena virusom korona i kojima je izrečena mjera samoizolacije od 14 dana imaju pravo na bolovanje, a osiguranjima će biti isplaćeno 90 odsto plate, poručuju iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Ukoliko lice boluje od virusa korona ili mu je predložena mjera izolacije zbog kontakta sa licem koje je pozitivno, potrebno je da se javi svom doktoru porodične medicine, kako bi mu za odsustvo sa posla i ostvarivanje prava na naknadu plate, najkasnije do 5. u mjesecu za prethodni mjesec bio izdan izvještaj o trajanju privremene nesposobnosti za rad.

– Prema članu 23. Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju RS taj raspon se kreče od 70 do 90 odsto, u skladu sa opštim aktom poslodavca. U slučaju pandemije virusa korona taj iznos je 90 odsto, jer su u pitanju kliconoše i zarazne bolesti, što je regulisano ovim zakonom – rekao je Dalibor Pavlović, rukovodilac prijedorske Filijale Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Fond zdravstvenog osiguranja RS je omogućio da sva lica koja imaju prebivalište na teritoriji RS imaju zdravstveno osiguranje.

– Dokle god traje vanredna situacija, svi građani su osigurani. Bez obzira na to da li je neko osiguran ili ne, te da li mu poslodavac uplaćuje doprinose ili ne – dodao je Pavlović.

U prijedorskoj Filijali Fonda zdravstvenog osiguranja RS poštuju sve mjere i procedure nadležnih institucija u cilju sprečavanja širenja virusa korona. Rad sa strankama odvija se po ustaljenom rasporedu, a i pojednostavljene su procedure, kako bi se prava ostvarivala na jednostavniji i brži način. Fond je počeo izdavati i rješenja za liječenje van RS, jer je zbog vanrednog stanja u prethodnom periodu to bilo onemogućeno. Takođe, od 1. avgusta osiguranicima su dostupni i novi lijekovi na recept.

M.Šodić/Kozarski