Kad smo mi (DNS) 2004. godine došli na vlast, Prijedor je bio KASABA. Prijedor po poslednjem popisu ima 100.000 stanovnika. DA LI JE BAŠ TAKO???

prijedor24h