Kadrovi DNS-a u posljednje vrijeme se hvale kako su od “kasabe koja je bio u vrijeme dolaska DNS-a na vlast , Prijedor napravili republičkim liderom i gradom za koji se sada zna”. Evo od danas zvanično i napismeno imamo potvrdu da smo republički lider (na nivou BiH) ali u neispunjenosti predizbornih obećanja načelnika i gradonačelnika u BiH i svako za nas sada zna. 𝐍𝐚𝐣𝐦𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢𝐬𝐩𝐮𝐧𝐣𝐞𝐧𝐢𝐡 𝐨𝐛𝐞𝐜́𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐢 𝐧𝐞𝐬𝐥𝐚𝐯𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐯𝐨 𝐦𝐣𝐞𝐬𝐭𝐨 , 𝐬𝐚 𝐭𝐞𝐤 𝟏𝟑% 𝐢𝐬𝐩𝐮𝐧𝐣𝐞𝐧𝐢𝐡 𝐨𝐝𝐧𝐨𝐬𝐧𝐨 𝟏 𝐨𝐝 𝟑𝟏, 𝐳𝐚𝐮𝐳𝐞𝐨 𝐣𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨𝐧𝐚𝐜̌𝐞𝐥𝐧𝐢𝐤 𝐏𝐫𝐢𝐣𝐞𝐝𝐨𝐫𝐚 𝐌𝐢𝐥𝐞𝐧𝐤𝐚 Đ𝐚𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜́𝐚 (𝐃𝐍𝐒).
Takođe, Gradska uprava Prijedora na čelu sa gradonačelnikom Milenkom Đakovićem, četvrtu godinu mandata provela je nastavljajući radove započete u proteklim godinama madata. Potvrđeno da smo i 𝐠𝐫𝐚𝐝 “𝐧𝐞𝐩𝐫𝐞𝐝𝐯𝐢đ𝐞𝐧𝐢𝐡 𝐢 𝐧𝐞𝐳𝐚𝐯𝐫𝐬̌𝐞𝐧𝐢𝐡 𝐫𝐚𝐝𝐨𝐯𝐚”.
Idemo dublje….RIJEČ JE RIJEČ