Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske odlučio je da finansira nabavku lijekova generičkih naziva “enoksaparin” i “dalteparin”, koje najčešće koriste trudnice.

Fond je odlučio da od novembra 2020. godine finansira nabavku ovih lijekova, koje su do sada finansirali domovi zdravlja.

Ovaj prijedlog Fonda podržao je i Upravni odbor ove institucije, prvenstveno jer ove lijekove najčešće koriste trudnice sa dijagnozom trombofilije i venske tromboze, a u praksi se dešavalo da ih nema u domovima zdravlja, pa su ih trudnice morale same kupovati, sopšteno je iz Fonda.

Iako je Fond zdravstvenog osiguranja uvijek trudnicama refundirao troškove za kupovinu ovih lijekova, u cilju poboljšanja dostupnosti ovih lijekova u zdravstvenim ustanovama, ali i da ih trudnice više ne moraju same kupovati, pa naknadno predavati zahtjev za refundaciju, Fond je odlučio da ubuduće ovi lijekovi idu na teret ove institucije.

Fond će na ovaj način finansijski rasteretiti i domove zdravlja koji do sada nisu mogli uskladiti stvarne potrebe za ovim lijekovima sa svojim finansijskim mogućnostima, zbog čega se i dešavalo da ih nema u domovima zdravlja, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će se ovi lijekovi od narednog mjeseca nabavljati prema Posebnom programu FZO i više se neće nalaziti na Listi lijekova domova zdravlja i ambulantama porodične medicine. Nabavljaće se putem javnog tendera, dok je i indikacija za ove lijekove nepromijenjena – nastavak bolničog liječenja.

Osim toga, od narednog mjeseca na Osnovnu bolničku listu lijekova biće uvršten novi antibakterijski lijek “ertapenem” (prašak za koncentrat za rastvor za infuziju) koji se koristi u liječenju infekcija kod djece, kao i odraslih uzrokovanim bakterijama koje su osjetljive na ertapenem, dodaju iz FZO.

Iz Fonda podsjećaju da su u proteklih nekoliko godina izdvojena značajna finansijska sredstva kako bi osiguranicima bile obezbijeđene nove terapije u skladu sa svjetskim preporukama.

Samo u periodu od 2016. do 2020. godine uvedeno je preko 30 novih lijekova, većinom najsavremenijih terapija, za specifična i teška oboljenja, koje su pacijentima dostupne u bolnicama (lijekovi koji se nabavljaju u okviru Posebnog programa FZO). Radi se o terapijama za Goševu bolest, hemofiliju, liječenje HIV-a, metastatskih karcinoma prostate, kolorektalnog karcinoma, Hočkinovog limfoma, biološke terapije za neonkološke indikacije, šizofrenije, imunoterapije za melanom kože itd, navode iz FZO.

Dodaje se da je riječ većinom o izuzetno skupim najsavremenijim terapijama, nove generacije, koje pacijenti oboljeli od pomenutih bolesti primaju i u drugim razvijenim zemljama svijeta.

Kada su u pitanju lijekovi koji se izdaju na recept, u posljednjih pet godina na ovu listu lijekova (osiguranicima lijekovi dostupni u apotekama) uvršteno je 36 novih generičkih lijekova. Ti lijekovi su na listi zastupljeni sa više komercijalnih naziva, te ako se uzmu u obzir komercijalni nazivi i različite doze i oblici lijekova, radi se o više od 100 novih lijekova, navode iz Fonda.

– Fond, u skladu sa finansijskim mogućnostima, konstantno osluškuje potrebe osiguranika i zdravstvene struke, a sve u cilju obezbjeđenja što efikasnije i dostupnije zdravstvene zaštite – ističe se u saopštenju FZO.

Autor: SRNA/RTRS