Sud Bosne i Hercegovine (BiH) osudio je u drugostepenom postupku Boru Milojicu na 16 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti na području opštine Prijedor.

Optuženi Boro Milojica je, kako se navodi u presudi, kriv što je u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog stanovništva nesrpske nacionalnosti na području općine Prijedor, u periodu od juna do septembra 1992. godine počinio ubistva civilnog stanovništva.

Apelaciono vijeće Suda BiH je donijelo odluku da se prema optuženom odmah odredi pritvor, koji može trajati do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.

Drugi optuženi u ovom slučaju, Želislav Rivić, oslobođen je optužbi.

Apelaciono vijeće je u novembru 2019. godine donijelo rješenje u predmetu Boro Milojica i dr., kojim je uvažena žalba Tužilaštva BiH, a prvostepena presuda Suda ukinuta u cijelosti.

Sud Bosne i Hercegovine je u prvostepenom postupku Bori Milojici izrekao kaznu zatvora u trajanju od osam godina.