Dva dana je prošlo od lokalnih izbora, a sa predizbornih plakata još uvijek se smiješe kandidati političkih partija. Plakati, kojih je na ovim izborima ipak bilo nešto manje nego prije dvije, odnosno četiri godine, trebali bi biti uklonjeni u narednih desetak dana. Milka Grbić, rukovodilac Radne jedinice “Javna higijena”, kaže da je pravilo da plakate kojih osim na bilbordima i mjestima za oglašavanje ima i na banderama, stablima, ogradama i trafostanicama skida onaj koji ih je i postavljao.

– To bi bilo pravilo. Međutim, tokom rada na terenu, kada vidimo da je predizborni materijal pocijepan, da je u šetališnoj, gradskoj zoni, da je to ružno za vidjeti naši radnici ih sami skidaju. U toku narednih desetak dana, a tako je nakon svih izbora, Komunalna policija nas obavijesti gdje se šta nalazi, da to i skinemo. Tako da u saradnji sa Odjeljenjm za stambeno-komunalne poslove našeg grada obavljamo i te poslove. Skidanje pocijepanih plakata nama je dio tekućeg posla – precizira Grbić.

Ona stranke podsjeća da su one u obavezi da skinu predizborni materijal sa mjesta koje nije predviđeno za plakatiranje. Jedan broj plakata ukloniće vlasnici bilborda ili drugih mjesta predviđenih za oglašavanje.

– U suštini, bila bi obaveza da stranke koje su to postavile to i skinu, a ne da stoji i da se po plakatima šara ili pišu neke neumjesne poruke. Ukoliko oni to ne urade, Grad koji je zainteresovan da bude čist i uredan, nama daje te zadatke. Mi to moramo voditi u evidenciji po programu Zajedničke komunalne potrošnje da to možemo na neki način i naplatiti. Nadam se da će sve druge plakate, poput onih na bilbordima, ukloniti vlasnici tih površina za oglašavanje. Ipak je njima to u interesu. Već u toku dana naši radnici će ukloniti materijal koji se nalazi na cesti, na javnoj površini ukoliko smeta ili pocijepane plakate na mjestima koja nisu predviđena za bilo kakvo oglašavnje – kaže Grbić.

Dodaje da osim predizbornog materijala radnici “Javne higijene” po nalogu Komunalne policije uklanjanju i grafite koji se pojavljaju na pojednim mjestima u gradu.

Izvor: Kozarski