Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora – PREDA, zajedno sa osam partnerskih preduzeća, završila je impelementaciju projekta “Klasterizacija MSP iz sektora metaloperade za jačanje kompetencije za nove tehnologije”.

Cilj projekta je usavršavanje kapaciteta za primjenu novih tehnologija u proizvodnim procesima u sektoru metalorerade i organizovanje brze i efikasne obuke novih radnika za radna mjesta CNC operatera i CNC programera.

Ukupna vrijednost projekta je 80.185 KM, od čega je 39.107 KM finansirao USAID kroz WHAM projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima, koji pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentisanim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informaciono-komunikacionog sektora.

Autor: RTRS