Od sutra, 15. januara, počinje da se primjenjuje nova Lista lijekova koji se izdaju na recept na kojoj se nalaze novi lijekovi koje do sada Fond zdravstvenog osiguranja RS nije finansirao, poput lijekova za liječenje hronične opstruktivne bolesti pluća, dijabetesa, te kardiovaskularnih oboljenja.

Neki od novih lijekova od sutra će biti dostupni na Listi A, gdje je participacija 10 odsto za one koji nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze, a osiguranici koji su oslobođeni plaćanja participacije ne plaćaju ništa za  ove lijekove.

– Jedan od novih lijekova koji je uvršten na Listu A i koji je od sutra dostupan na recept je lijek za hroničnu opstruktivnu bolest pluća (trokomponentnilijek ”beklometazon,formoterol, glikopironijum bromid stlačeniinhalat”). Osim njega na Listu A od sutra su dostupne kapi za djecu ”holekalciferol” u većem doznom obliku u odnosu na dosadašnji oblik, čime će se pojednostaviti primjena ovog lijeka. Na Listu A uvršten je i novi lijek za dijabetes tipa dva (”semaglutid”). Naglašavamo da se ovaj lijek nabavlja putem javnih nabavki, pa će osiguranicima biti dostupan nakon sprovedenog tenderskog postupka. Inače, sve  nove lijekove   propisivaće nadležni ljekari u skladu sa medicinskim indikacija – saopštili su iz FZO RS.

Naglašavaju da su svi pomenuti lijekovi su savremeniji i omogućiće komforniju primjenu za osiguranike, a istovremeno doprinose i racionalizaciji troškova.

– I na Listu B gdje je participacija 50 odsto za sve osiguranike bez izuzetka, od sutra su osiguranicima dostupni novi lijekovi koje Fond po prvi put uvrštava na listu. Primjera radi, osiguranicima sa hroničnom srčanom insuficijencijom na preporuku ljekara od sutra će na ovoj listi biti dostupna tri dozna oblika lijeka ”sakubitril, valsartan filmtablet”. Ovaj lijek je uvršten na preporuku Udruženja kardiologa RS koji smatraju da će se uvođenjem ovog lijeka smanjiti broj hospitalizacija  i poboljšati kvalitet života oboljelih. Na Listi B biće dostupna i nova doza lijeka ”trimetazidin” za anginu pektoris, koji se, takođe, propisuje na preporuku kardiologa. Uvođenjem nove doze smanjuje se broj terapija ovog lijeka na jednu dnevno, što je još jedna prednost za oboljele – objašnjavaju u FZO RS.

Izvor: Srpskainfo