Koliko traje dan u jednosobnoj kući Milje Kaurin? Koliko traje godina u selu podno Kozare? U istoj onoj kući i u istom onom selu odakle je 1942. godine odvedena u logor. Imala je oca, majku, braću, sestre. Imala je trinaest godina. U logoru je ostala bez svih. U logoru je ostala i bez očiju. Ovo je njeno svedočenje o strahotama kroz koje je prošla…

Izvor: Prva.rs