Struja u RS neće poskupjeti do daljnjeg, dok ne prođe pandemija virusa korona, čije posljedice svi preživljavaju i trpe, od sistema ERS, preko dobavljača, radnika i građana.

Ovo je na današnjoj konferenciji za novinare potvrdio generalni direktor ERS Luka Petrović.

On je naveo da su 2019. i 2020. godine bile najteže u poslovanju sistema ERS zbog loše hidrologije, zaustavljanja pogona HE Plat usljed havarije, kao i virusa korona koji je prouzrokovao nižu cijenu električne energije i manje prihode zbog slabije potražnje na međunarodnom tržištu.

– U ove dvije godine prihodi su bili manji za 85 miliona KM, a u sistemu ERS je ušteđeno oko 31 milion KM,  kako na održavanju, tako i na izdacima na plate, pa se poslovalo se ukupnim minusom od 54 miliona – istakao je Petrović.

On je dodao da se u 2019. godinu ušlo sa gubicima od 44 miliona KM, a već prvog marta ove godine ERS ne duguje nijednu marku dobavljačima.

– Tome je doprinijela i dobra proizvodnja u prva dva mjeseca ove godine, pa do danas imamo 40 miliona KM prihoda više, što je popravilo bilanse, uvećalo proizvodnju i izmirilo sve obaveze koje su dospjele do 1. marta – rekao je generalni direktor ERS.

On ističe da je riječ o stabilnom preduzeću koje izvršava sve svoje obaveze, ali da ima problema u RiTE Gacku i Ugljevik koji negativno posluju.

– Zbog svog negativnog poslovanja ta preduzeća imaju dugove prema dobavljačima za izvođenje radova, a zajedničkim angažmanom uprava tih preduzeća i uprave ERS iznalazimo načine za izmirivanje dugovanja, kako bi ona uspješno poslovala i obavlila remonte koji počinju već 1. aprila, u cilju stabilnog elektroenergetskog sistema – kazao je Petrović.

On je zaključio da je ERS, pored svih poteškoća, uspjela da  maksimalno iskoriti proizvodne kapacitete i bude stabilna i likvidna u poslovnom i finansijskom smislu.

– Razlog velikog minusa prošle godine je prvenstveno isplata stimulativnih otpremnina u pet elektridistributivnih preduzeća- istakao je Petrović.

Petrović je najavio  da će ove godine početi i reorganizacija proizovodnih preduzeća, gdje će se posvetiti pažnja racionalizaciji proizvodnih troškova, ali i radne snage, jer ima mjesta za dodatne uštede.

– Što se više napravi ušteda u sistemu veća je mogućnost održavanja niske cijene struje, koja je sad najniža u BiH i regionu. – istakao je generalni direktor ERS

Izvor: Srpskainfo