Centar za socijalni rad iz Prijedora u godišnjem izvještaju ističe da je za žrtve nasilja u porodici najveći problem nedonošenje zaštitnih mjera, koje bi omogućile zaštitu zdravlja i bezbjednosti žrtve, te otklonile okolnosti koje pogoduju ili podsticajno djeluju na izvršenje nasilja.
“Smatramo da bi se većim brojem izrečenih zaštitnih mjera pozitvnije djelovalo ka smanjenju nasilja u porodici. Poražavajući je podatak za 2020. godinu da su u samo dva od 170 evidentiranih slučajeva nasilja izrečene samo dvije zaštitne mjere”, navodi se u izvještaju ovog centra.

U 2020. godini izrečena je jedna zaštitna mjera zabrana približavanja žrtvi i jedna zaštitna mjera zabrana uznemiravanja ili uhođenja žrtve, a jednake ocjene su i za prethodne godine, budući da je u 2019. bilo 159 slučajeva nasilja u porodici, a jedna izrečena zaštitna mjera, u 2018. 147 slučajeva nasilja, a dvije mjere, i u 2017. 121 slučaj, a po jedna zaštitna i hitna zaštitna mjera.

Izricanje mjera je u nadležnosti sudova, a na prijedlog tužilaštava.

Kada je u pitanju broj zabilježenih slučajeva nasilja u porodici, Centar za socijalni rad i policija nemaju istu metodologiju evidencija, ali i Policijska uprava /PU/ Prijedor bilježi isti trend u posljednje četiri godine – rast broja slučajeva kako na području koje pokriva ova uprava, tako i u gradu.

PU je Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru za ovu oblast podnijela 68 izvještaja protiv 75 lica za 69 krivičnih djela u 2017. godini, 79 izvještaja protiv 86 lica za 82 krivična djela u 2018. godini, 101 izvještaj protiv 112 lica za 105 krivičnih djela u 2019. i 134 izvještaja protiv 143 lica za 135 krivičnih djela u prošloj godiini.

Što se tiče grada Prijedora, takođe, su brojke u posljednje četiri godine više nego udvostručene: 34 izvještaja protiv 37 lica za 35 krivičnih djela u 2017. godini, 49 izvještaja protiv 51 lica za 51 krivično djelo u 2018. godini, 59 izvještaja protiv 62 lica za 61 krivično djelo u 2019. i 82 izvještaja protiv 85 lica za 82 krivična djela lani.

“Za područje Prijedora, tokom 2019. godine Okružnom javnom tužilaštvu je na tužilačku odluku o kvalifikaciji /krivično djelo ili prekršaj/, proslijeđeno i 40 izvještaja prema Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, dok je u 2020. godini dostavljeno 17 izvještaja”, rečeno je Srni u prijedorskoj PU.

Izvor: Agencije