Počela je obnova i zaštita stolarije na zgradi centralnog objekta Muzeja Kozare u Prijedoru, za šta je Ministarstvo civilnih poslova u Savjetu ministara odobrilo 5.000 KM.
Riječ je o projektu “Jačanje kapaciteta Muzeja Kozare”, kojim je ova ustanova učestvovala na javnom konkursu za dodjelu sredstava iz tekućeg granta Ministarstva civilnih poslova “Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH” za 2020. godinu.

“Odobreni iznos biće dovoljan za saniranje stolarije na zgradi Muzeja, dok će za saniranje stolarije na Spomen-kući Stojanovića biti neophodno pronaći sredstva iz drugih izvora”, navedeno je u izvještaju o radu Muzeja Kozara za 2020. godinu.

Uz stalnu likovnu i istorijsku izložbu u Spomen-kući Stojanovića, u centralnom objektu Muzeja Kozare su stalne postavke iz likovne, etnološke i arheološke zbirke, a tokom 2020. bilo je 15 digitalnih i pet klasičnih izložbi.

“Muzej se nalazi u matičnom objektu od 1984. godine. Sticajem okolnosti, od 1987. godine u zgradi Muzeja se privremeno nalazi i Narodna biblioteka `Ćirilo i Metodije`, zbog čega je Muzej morao da povuče dvije stalne izložbe. Ovo smanjenje izložbenog prostora se znatno odrazilo na djelatnost Muzeja”, naglašeno je u izvještaju.

U izvještaju je navedeno da se, zahvaljujući godišnjim konkursa za likovne izložbe, svaki autor koji izlaže u Muzeju Kozare obavezuje da ostavi jedno djelo i na taj način obogaćuje se likovna zbirka ove matične ustanove.

“I učesnici međunarodnog bijenala radova na papiru, koji je do sada održano tri puta, dužni su radove ostaviti Muzeju Kozare, te je slijedom toga bogatija za više od 340 radova”, navedeno je u izvještaju.

Muzej Kozare je lani, kao i prethodnih godina, dodijelio jednu od nagrada za najbolje studente na završnoj izložbi radova studenata Akademije umjetnosti u Banjaluci, gdje je nagrada Muzeja Kozare od 200 KM pripala studentu četvrte godine Bojani Vuković, a, s obzirom na to da je nagrada otkupna, likovna zbirka Muzeja se i na ovaj način obogaćuje.

Kada je riječ o izdavačkoj djelatnosti Muzeja Kozare, u 2020. godini iz štampe je izašlo drugo, prošireno i dopunjeno izdanje knjige “Godine stradanja 1941/42” i knjiga “Braća Stojanovići i Tuzlanski đački proces” kustosa-muzejskog savjetnika Vedrane Adamović, a štampani su i vodiči – informatori za Muzej Kozare i Spomen-kuću Stojanovića, te katalog Legata Zdravka Vajagića.

S obzirom na to da je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske krajem novembra doznačilo sredstva za matičnost, Muzej Kozare je u drugoj polovini decembra nastavio istraživanja arheološkog lokaliteta Đurđevac.

“Ove godine fokus je na raščišćavanju terena, istraživanju grobnih cjelina sa sjevernog dijela kompleksa iza apside crkve, sređivanje kamene plastike, deponovanje iste u naos crkve, te sređivanje dokumentacije”, navedeno je u izvještaju.

Izvor: Agencije