Građani koji još nisu regulisali svoj status osiguranja i koji trenutno zbog vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona koriste pravo na zdravstvenu zaštitu mogu u nadležnim poslovnicama Fonda da regulišu svoj status i prijave se na osiguranje – navedeno je u saopštenju Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

– Iako je epidemiološka situacija znatno povoljnija, molimo građane da se ovaj proces prijave na zdravstveno osiguranje sprovodi u skladu sa poštovanjem epidemioloških mjera i bez stvaranja gužvi – dodaje se u saopštenju.

Poziv za prijavu na zdravstveno osiguranje posebno se odnosi na one građane koji su ranije po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na zdravstveno osiguranje i koji do danas nisu regulisali svoj status osiguranja.

– Ovo je ujedno i prilika da pozovemo osiguranike da prilikom svog dolaska u Fond preuzimaju svoje elektronske kartice u svim poslovnicama Fonda, dakle u cijeloj Republici Srpskoj, budući da će se od 1. avgusta u svim zdravstvenim ustanovama primjenjivati Integrisani zdravstveni informacioni sistem ( IZIS) – ističe se u saopštenju.

Iz Fonda podjećaju da je na snazi još vanredna situacija i  da zdravstvene knjižice nije potrebno ovjeravati, pa u skladu sa tim nema potrebe da se stvaraju gužve u poslovnicama, jer trenutno niko neće ostati uskraćen za pružanje zdravstvene zaštite.

– Naš cilj je da za svakog građanima koji nema utvrđen osnov za prijavu na zdravstveno osiguranje, prijavimo na osiguranje na jedan od zakonom predviđenih mogućnosti kako niko po ukidanju vanredne situacije ne bi ostao bez osiguranja. Zato je važno da svi građani koji još nisu regulisali svoj status to i urade, jer po ukidanju vanredne situacije, ukida se i pravo korišćenja zdravstvene zaštite za neosigurane građane u javnim zdravstvenim ustanovama. Na ovaj način želimo na vrijeme reagujemo kako bi se ovaj proces sprovodio bez gužvi, jer epidemiološka situacija i dalje nalaže opreznost – navodi se u saopštenju.

Fond će, takođe, organizovano, pozivati građane koji su još bez utvrđenih osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje da prema utvrđenom redosledu dolaze u nadležne poslovnice Fonda i prijavljuju se na osiguranje. Pored toga, osiguranici za sve detalje mogu da se informišu na info telefon 051 249 171, posebno kada je u pitanju koja dokumentacija im je potrebna za prijavu na osiguranje.

Inače, Fond još ranije u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske ima mogućnost da u sistemu Poreske uprave provjeri da li lice ostvaruje prihode ili ne ,a sve u cilju da građani više ne moraju da šetaju od jedne do druge institucije. To će, takođe, značajno ubrzati proces prijave na zdravstveno osiguranje.

Podsjećamo da je Zakon o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske dao širok spektar mogućnosti prijave na osiguranje, a posebno su zaštićene društveno osjetljive kategorije poput djece do 15 godina, trudnica, porodilja, starijih od 65 godina, oboljelih od malignih bolesti, dijabetesa koji se na zdravstveno osiguranje u slučaju da nemaju nijedan drugi osnov, mogu prijaviti zbog svog zdravstvenog statusa, što ranije nije bio slučaj.

Izvor: SRNA/RTRS