Najmanje 250 hiljada Srba, porijeklom iz Federacije, moglo bi da ostane bez zemlje, šuma i drugih nekretnina, primjenom člana 58 Zakona o stvarnim pravima FBiH – upozorava predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u tom entitetu Đorđe Radanović. Sporni član omogućava da lica koja nezakonito deset, u nekim slučajevima i 20 godina, koriste zemlju u vlasništvu Srba, postanu vlasnici te imovine. Delegat u Domu naroda federalnog parlamenta Goran Broćeta kaže da je to još jedan pokušaj federalnih vlasti da se Srbi, ovaj put na tih način, uklone iz tog entiteta.

Ratni vihor raselio je po svijetu skoro pola miliona Srba iz Federacije. U međuvremenu, njihova djedovina zarasla je u korov, imanja uzurpirale dojučerašnje komšije Bošnjaci i Hrvati. Nezakonito sijeku šumu, koriste izvore vode, napasaju stoku na pašnjacima, obrađuju zemlju u vlasništvu Srba.

– Od 2007. zaposjeli su ovaj prostor. Bez pitanja vlasnika, da li su uopšte dužni da nam nadoknade, ništa – istakao je Mišo Đurđić, selo Okruglica, Vareš.

Rajko Miljanić, Bradina, kod Konjica, naglašava da mještani koriste posjede nekoliko godina unazad.

– Ovi mještani tu koriste ovo moje imanje nekoliko godine. Hamo Јusufbegović, zvao sam policiju iz Konjica, tri godine je koristio, uklonio je kućicu ali ostavio ogradu i dalje je koristi – tvrdi Miljanić.

Od nezakonitog korištenja do pravno verfikovane “otimačine” srpske imovine, potrebno je da deceniju ili dvije u kontinuitetu uzurpirate srpsku imovinu, što i nije problem, jer su pravi vlasnici, Srbi odavno napustili Federaciju. Uzgred, u članu 58. Zakona o stvarnim pravima navodi se da osoba postaje vlasnik tuđe nekretnine ako je “posjed savjestan”. U prevodu to znači da nezakoniti uzurpator može reći da nije znao da nema pravo na zemlju koju koristi.

– Svaki Bošnjak koji koristi srpsku zemlju će reći da je to njegova zemlja i njegov nasljednik će reći da je od tate čuo da je to njegova zemlja i tako se stiče savjesnost i još nađe par svjedoka koji će da kažu jeste on je to koristio 20 godina i to je njegova zemlja – poručuje Đorđe Radanović, predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u FbiH.

Preknjižavanje srpske imovine u Federaciji na nove vlasnike, Srbi mogu da spriječe tako što će u policijskoj stanici podnijeti pisani zahtjev da se s njihovog imanja ukloni uzurpator. Time će, kaže Radanović prekinuti famozni kontinuitet od deset ili 20 godina nezakonitog korišćenja, kao pravni osnov za sticanje prava vlasništva.

– Moja pretpostavka da sigurno 250.000 Srba ima problem sa dosjelošću tj. održaja i da mogu ostati bez imovine na ovaj način, korištenjem člana 58 Zakona ostvarenim pravima FBiH – naglašava Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FbiH.

– Ovaj Zakon o stvarnim pravima je još jedan u nizu apsurda same BiH i FBiH, jer ako je nečiji katastar postojao prije 100 ili 200 godina kako neko to može preimenovati na svoje ime i biti korisnik te nekretnine 1/1, to je pokušaj Federacije da Srbe pošalje u istoriju – rekao je Goran Broćeta, delegat u Klubu Srba u Domu naroda parlamenta FBiH.

Da Srbi ne bi trajno bili izbrisani s entičkih prostora u Federaciji BiH, potrebno je da što masovnije, i pored opstrukcija, ukazuju da imaju svoju imovinu. Procjene su da od prijeratnih 540 000, na području Federaciji živi svega 45.000 Srba, a da pravo na izuzetno vrijednu imovinu u tom entitetu, ima blizu 400.000 Srba.

Autor: RTRS