UNDP je, u saradnji sa Ambasadom Švedske u BiH, pokrenuo Inicijativu za pružanje tehničke pomoći novoizabranim gradonačelnicirna i načelnicima sa ciljem njihovog bržeg osposobljavanja za izazove koji im predstoje.

Nakon izvršene evaluacije pristiglih prijava i prijedloga projekata, a na bazi prethodno postavljenih kriterijuma za evaluaciju, projekat ,,Portal otvorenih podataka Grad Prijedor” odabran je za podršku od strane ove Inicijative.
Riječ je o digitalizaciji uprave uključujući procese te instrumente koji za cilj imaju unapređenje kvaliteta usluga te transparentnosti i odgovornosti u radu organa uprave.
Gradska uprava smatra da projekat odnosno otvoreni podaci mogu poboljšati efektivnost javnih usluga kao i da je predloženi koncept u potpunosti orijentisan prema građaninu i stavlja ga u centar svih procesa sa ciljem podizanja boljeg kvaliteta života u gradu, bolje informisanosti i ostvarenja svakog prava.
Osim građana cilj je omogućiti privrednicima kao i poslovnoj zajednici u cjelini da na jednom mjestu dođu do svih potrebnih informacija u što krećem vremenu koristeći sve prednosti elektronske komunikacije . Cilj je i unapređenje povezanosti institucija, kreiranje interesnih mreža,omogućavanje pravovremene informisanosti o svim potencijalnim izmjenama u bilo kom segmentu odlučivanja.

Ovim projektom se omogućava sagledavanje povoljnog poslovnog ambijenta,mogućnosti reinvestiranja, donošenja odluka u oblastima kulture,sporta,školstva,zdravstva i svih ostalih segmenata koji osnažuju jedno društvo.
Korist ovog projekta može biti i u sferi socijalne zaštite koja se može poboljšati s obzirom da društvo ima koristi od informacija koje su transparentnije i kojima imaju bolji pristup tako da otvoreni podaci povećavaju saradnju i socijalne inovacije.

Izvor: prijedorgrad