U PU  Prijedor danas je održan radni sastanak sa predstavnicima Odsjeka za inspekcijske poslove Gradske uprave, lovačkog udruženja iz Prijedora, Udruženja za zaštitu životinja i Komunalnog preduzeća, s ciljem uspostavljanja zajedničke saradnje u provođenju aktivnosti koje se odnose na kontrolu držanja i izvođenja opasnih životinja na javna mjesta i sankcionisanje u slučajevima nepostupanja po zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

Policijska uprava Prijedor u protekloj godini evidentirala je pet slučajeva napada pasa na građane, dok je ove godine evidentirano deset takvih događaja.

Članom 30. Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske regulisano je da će se novčanom kaznom od 300 KM do 900 KM kazniti lice koje bez nadzora i zaštitnih sredstava, suprotno propisima o držanju i zaštiti životinja, drži ili vodi životinje koje drugog mogu da prestraše ili povrijede ili ko na javnom mjestu zlostavlja životinje. Novačnom kaznom od 300 KM do 900 KM biće kažnjen i onaj  ko bez povoca i zaštitne korpe na njušci drži ili vodi psa na javnim površinama.

“Imajući u vidu da je počela nova školska godina i da je povećano kretanje djece školskog uzrasta na javnim površinama apelujemo na sve vlasnike kućnih ljubimaca i opasnih životinja da poštuju propise koji regulišu način držanja kućnih ljubimaca i opasnih životinja i da prilikom izvođenja kućnih ljubimaca na javna mjesta vode računa da ne bi došlo do ugrožavanja građana od strane životinja.”, poručeno je sa ovog sastanka.

Izvor: Kozarski