Grad Prijedor dobio je Odluku o podršci izvrsnosti mladih talenata kojom se uređuju način, mjerila i kriterijumi za podršku mladim talentima za pokazane izvanredne rezultate u oblastima omladinskog i profesionalnog djelovanja.
Oblasti u kojima će grad pružati podršku, pomoć ili podsticaj su obrazovanje, nauka i tehnološki razvoj, kultura i umjetnost, sport i fizička kultura, omladinski volonterizam i humanitarno djelovanje, te ekologija i zaštita životne sredine.

Prema ovoj odluci, objavljenoj u posljednjem broju Službenog glasnika grada, biće pružena podrška i pomoć javnim promovisanjem izvrsnosti mladih talenata posredstvom štampanih i elektronskih medija, samostojećih reklamnih panoa i oglasne table grada, dodjelom posebnih plaketa i priznanja koja se uručuju jednom godišnje, odobravanjem novčanih sredstava za izvrsnost mladih talenata i animiranjem društveno odgovornih subjekata za podršku izvrsnosti mladih talenata.

Odjeljenje za društvene djelatnosti Gradske uprave Prijedor uspostaviće elektronsku bazu podataka o svakom pojedincu koji je ostvario pravo na podršku, pomoć i podsticaj za izvrsnost mladih talenata za svaku pojedinačnu oblast.

Zahtjevi su dostupni na info-pultu i internet stranici Gradske uprave, a podnose se u toku cijele godine.

Izvor: Agencije