Grad Prijedor raspisao je ponovo javni konkurs za izbor najpovoljnijih projekta u oblasti poboljšanja položaja mladih, budući da na prvom konkursu nisu utrošena sva sredstva predviđena lokalnim budžetom.

Prvi konkurs za projekte omladinskih, kao i nevladinih organizacija, bio je raspisan 2. jula, a rezultati su objavljeni 20. avgusta. Tada je sufinansiranje odobreno za 45 projekata u nevladinom sektoru u iznosu od 58.000 KM, koliko je ovogodišnjim budžetom grada i planirano, te za 16 projekta u omladinskom sektoru u iznosu od 30.200 KM od planiranih 50.000 KM.

Novi konkurs odnosi se na ovu razliku od gotovo 20.000 KM, a biće sufinansirani projekti u oblastima – izgradnja urbanog omladinskog sektora, poboljšanje položaja mladih u ruralnim sredinama, aktivnosti koje podstiču na demokratiju, toleranciju i ravnopravnost polova, kreativno izražavanje kroz kulturu i umjetnost, aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi i zdravom stilu života, podrška zapošljavanju i mobilnosti, te promocija volonterskih aktivnosti i aktivnog učešća mladih.

Detaljne informacije dostupne su na internet stranici Gradske uprave /prijedorgrad.org/.

Izvor: SRNA/Kozarski