Informacija o stanju bezbjednosti saobraćaja i pružnih prelaza kao i o aktivnostima u proteklom periodu bile su teme sjednice Savjeta za bezbjednost saobraćaja koja je održana u Gradskoj upravi Prijedor.
Usvojeni su zaključci koji jasno definišu da će Savjet učestvovati u formiranju nove Odluke o bezbjednosti saobraćaja u Prijedoru, kao i da Grad Prijedor treba da učestvuje u projektima Agencije za bezbjednost saobraćaja, posebno vezana za Elaborat saobraćajne signalizacije i Program bezbjednosti saobraćaja.

Analizirana je situacija vezana za pružne prelaze, gdje je konnstatovano da je potrebno formirati komisiju koja će sagledati pružne prelaze i donijeti odluku o povećanju bezbjednosti na tim prelazima. Od 35 prelaza kritično je 16 na koji posebno treba obratiti pažnju.
Stanje bezbjednosti saobraćaja ocijenjeno je kao povoljno, posebno uzimajući u obzir da je počela nova školska godina i da nisu zabilježene saobraćajne nezgode u blizini škola.
Na ovoj sjednici su razmatrani problemi građana koji su se obratili Savjetu, analizirana su rješenja određenih situacija o kojima će biti informisana nadležna odjeljenja.

Izvor: prijedorgrad