Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da nalazi kiseonika koji su uzeti u zdravstvenim ustanovama u Srpskoj odgovaraju standardima evropske farmakopeje.

Istakao je da nalazi koji su izvršeni odgovaraju kvaliteti medicinskog kiseonika.

– Sve je prema evropskim standardima. Kada govorimo o aktuelnoj administrativnoj situaciju uvoza i distribucije kiseonika, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH je onemogućila pravnim licima koja su zdravstvenim ustanovama isporučivala kiseonik dalje obavljanje neregistrovane djelatnosti – rekao je Šeranić

Naglasio je da će potrošnja kiseonika ove godine biti izraženija.

– Potrošnja kiseonika biće izraženija u ovoj godini. Imamo probleme u snabdijevanju kiseonikom zdravstvenih ustanova shodno već ustanovljenom načinu isporuke, te ugrožavanje kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite u vanrednoj situaciji koja je prouzrokovana virusom krona – istakao Šeranić, na današnjoj posebnoj sjednici NSRS.

Dodao je da je navedeni problem uočen i u Federaciji BiH, Brčko distriktu i instituciji Savjeta ministara.

Šeranić je istakao da Srpska uređuje sve obilke socijalne zaštite i zdravstvo.

Šeranić je naglasio da je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH onemogućila pravnim licima, koja su zdravstvenim ustanovama isporučivala kiseonik, dalje obavljanje neregistrovane djelatnosti, a što je za posljedicu imalo probleme u snabdijevanju kiseonikom zdravstvenih ustanova shodno već ustanovljenom načinu isporuke, te ugrožavanje kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite u vanrednoj situaciji izazvanoj pandemijom virusa korona.

On je naglasio da je Prijedlogom zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske predviđeno osnivanje agencije za lijekove i medicinska sredstva Srpske, te propisani djelokrug, način rada, te nadležnost tog tijela.

Autor: RTRS