Grad Prijedor raspisao je danas tender za izbor izvođača radova redovnog održavanja ulica i puteva, vrijedan 2,4 miliona KM sa PDV-om.
Procijenjena vrijednost okvirnog sporazuma, koji će biti zaključen s jednim ponuđačem, iznosi 2.051.282 KM bez PDV-a.

Riječ je o otvorenom postupku, kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena, a rok za prijem ponuda je 10. novembra.

U budžetu grada za ovu godinu Programom održavanja, rekonstrukcije i izgradnje puteva predviđeno je 2.033.650 KM.

Izvor: SRNA/Kozarski