Zbog izgradnje nove kablovske veze za OTS Nikić, koje izvodi “Elektrodistribucija” Prijedor 28.01. 2022. godine bez struje će biti sledeće ulice:

Od 10:00 do 15:00 časova

  • Ulica Anđe Knežević
  • Dio ulice Isaka Zukanovića
  • Ulica Jove Đukića

prijedor24h