Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor obustavio je postupak trajnog premještanja službenika Gradske uprave Prijedor Aleksandra Jeftića i naložio mu da obavlja poslove šefa Odsjeka za saobraćaj, saznaje Srpskainfo.

Javor je već drugi dan nakon preuzimanja funkcije gradonačelnika grada Prijedora, odnosno 13. januara potpisao ovaj zaključak, a Jeftić je posao šefa Odsjeka za saobraćaj ponovo preuzeo 17. januara, kako je i naloženo zaključkom.

Naime, Jeftića je sa radnog mjesta šefa Odsjeka za saobraćaj smijenio 17. novembra prošle godine zamjenik gradonačelnika Žarko Kovačević. On je nekoliko dana ranije i najavio ovu smjenu zbog, kako je rekao “brojnih propusta u radu”.

Jeftić je sa radnog mjesta šefa koje je svrstano u drugu kategoriju, rješenjem o trajnom premještanju tada premješten na radno mjesto samostalnog stručnog saradnika za vodne resurse, komunalnu infrastrukturu i ekologiju, koje je svrstano u petu kategoriju. Takođe, rješenjem o plati od 17. novembar umanjena mu je i plata.

– Imenovani je na navedena rješenja uložio žalbu Odboru za žalbe grada Prijedora u kojoj je naveo da nije premješten na odgovarajuće radno mjesto u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima, te da mu u postupku premještanja nije data mogućnost da se izjasni o svim činjenicama i dokazima, odnosno nije mu data mogućnost da brani svoja prava i interese – navedeno je između ostalog u zaključku gradonačelnika Javora.

U njemu se navodi da je Odbor za žalbe grada Prijedora 14. decembra prošle godine usvojio žalbu Jeftića, poništio rješenje o trajnom premještanju službenika i rješenje o plati, te predmet vratio prvostepenom organu na ponovni postupak.

– Drugostepeni organ je u svom rješenju naveo da imenovani može biti premješten na radno mjesto niže kategorije samo zbog teže povrede radne dužnosti, te je u tom smislu naložio prvostepenom organu da eventualno provede disciplinski postupak i da na osnovu činjenica utvrđenih u tom postupku donese odluku o trajnom premještanju službenika. Kako se nisu stekli uslovo za pokretanje disciplinskog postupka odlučeno je da se postupak o trajnom premještanju službenika obustavi – navedeno je u zaključku.

U njemu se na kraju dodaje da se Jeftić vraća na radno mjesto šefa Odsjeka i da će primati platu za to radno mjesto jer su prvostepena rješenja o trajnom premještanju i plati poništena čime su poništene i posljedice koja su ta rješenja proizvela.

Izvor: Srpskainfo