Kod Goražđa 1990. godine, formirana je prva grupa takozvane Armije BiH, koja je već 1991. godine imala 129 hiljada naoružanih vojnika Patriotske lige, govori general Vinko Panudervić za Hepi TV.

On podsjeća na kobni 20. jun 1992. godine, kada je Predsjedništvo BiH proglasilo ratno stanje.

– U preamboli se kaže da je nad Bošnjacima počinjen „veliki genocid“ te da je ubijeno 40 hiljada ljudi, da je 60 hiljada ljudi odvedeno u logore, a preko milion ljudi je raseljeno. Znači tada kada je rat tek počeo, ili kada još nije ni počeo,  mi smo imali isti scenario koji imamo danas. Oni na toj teoriji žrtve rade od prije rata i poslije rata. Njihov nacionaln interes je ugrožen sve dok postoji Republika Srpska, sve dok postoje Srbi u BiH.  To se priča samo kako bi se kroz napad na institucije Republike Srpske pokazalo da Srbi kao takvi ne zaslužuju  državu i da treba da u BiH bude samo jedna uspješna država, a to je samo bošnjačka BiH – dodaje Pandurević.

Kravica je bila u poluokruženju, imala je s jedne strane Drinu, a sa svih ostalih strana bile su muslimanske oružane snage, podsjeća Pandurević.

– Mi tek 10. januara dolazimo na područje Kravice i oslobađamo to područje.  Ja ću podsjetiti na jednu naredbu u Hagu, koja ima svoj broj, gdje u septembru mjesecu  komanda u Konjević polju muslimanska izdaje zapovijest i kaže brigadom jačine  1500 ljudi napasti četničko uporuštve Kravicu i spaliti ga do zemlje. Oni su to planirali u septembru, sa namjerom da dio obala Drine eleminišu kao srpski prostor – rekao je Pandurević za Hepi TV.

Izvor: vecernjenovosti.ba