Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica i Nacionalni park „Kozara“ potpisali su sporazum o saradnji, kojim su stvorene osnove za zajedničku organizaciju i realizaciju domaćih i inostranih naučno-istraživačkih, izdavačkih i drugih projekata iz oblasti kulture i politike pamćenja.

Podsjećanja radi,  u okviru NP „Kozara“ nalazi se Memorijalni muzej na Mrakovici, koji sa spomeničkim kompleksom predstavlja važno mjesto sjećanja na borbu i stradanje u Drugom svjetskom ratu, pogotovo genocida nad Srbima u NDH.

U bivšem socijalističkom društvu, kompleks je predstavljao cjelinu kada je riječ o obilježavanju stradanja u sistemu logora smrti – Jasenovac.

Dakle, veoma je važan i za današnje razumijevanje prošlosti ovih prostora.

Republički Centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, kao nadležna institucija Republike Srpske za utvrđivanje, predlaganje i koordinisanje baznih aspekata kulture politika pamćenja, potpisao je brojne sporazume o saradnji sa sličnim institucijama i ustanovama, tako da će, sada i ozvaničena saradnja sa NP „Kozara“, doprinijeti bržoj i kvalitetnijoj realizaciji već započetih projekata. Pogotovo u smislu podizanju nivoa svijesti o značaju samog prostora Krajine, Kozare i Potkozarja u našoj istoriji, kao i za promovisanje sveukupnih potencijala nacionalnog parka Kozara, čije rukovodstvo već ozbiljno i predano radi na tome.

prijedor24h