Direktor Službe sa poslove sa strancima Slobodan Ujić obavijestio je predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltiju da su podaci o osobama kojima je zabranjen ulazak u BiH – tajni i da bezbjednosnu provjeru stranaca s ciljem utvrđivanja razloga bezbjednosti po BiH provodi Obavještajno-bezbjednosna agencija.

– Uvažavajući Vaš zahtjev za dostavljanje jasno navedenih razloga zabrane ulaska stranim državljanima u BiH, te da su pisani akti OBA u vezi sa njima okvalifikovani kao lica koja predstavljaju prijetnju bezbjednosti BiH i da nose oznaku stepena tajnosti “povjerljivo”, Služba za poslove sa strancima je odmah po zaprimanju Vašeg dopisa od navedenog organa  zatražila dostavljanje traženih informacija s ciljem ustupanja Savjetu ministara – ističe se u dopisu upućenom predsjedavajućem Savjeta ministara.

Ujić je dodao da će Služba za poslove sa strancima odmah po zaprimanju odgovora od OBA blagovremeno informisati Tegeltiju.

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija zatražio je 30. marta od Ministarstva bezbjednosti i Službe za poslove sa strancima BiH da mu u što kraćem roku dostavi spisak stranih državljana kojima je zabranjen ulazak u BiH sa jasno navedenim razlozima zabrane.

Tegeltija je u dopisu naveo da kao predsjedavajući Savjeta ministara nije obaviješten o spiskovima stranih državljana kojima se zabranjuje ulazak u BiH.

On je tada naglasio da nije riječ o podacima koji imaju stepen tajnosti, niti bi smjele biti tajna, te insistira da se evidencija sa traženim podacima javno objavi.

Autor: SRNA/RTRS