Ovim putem još jednom informišemo javnost da je požar koji je jutros zahvatio zgradu IRB, po još uvijek nezvaničnim informacijama nastao van prostorija IRB-a.
Kompletna arhiva je sačuvana, a tu se misli na pisanu dokumentaciju, server salu kao i mjenice koje se čuvaju u protivpožarnim ormarima.
Šteta koja je nastala, isključivo je nastala na imovini IRB- a tj. dio 2.sprata.
Na ostalom dijelu objekta u vlasništvu IRB – a je šteta u smislu zaprljanog namještaja i štete nastale prilikom gašenja pošara.
U ovom trenutku je najbitnije da nema ljudskih žrtava , a sve ostalo će se urediti.
Već sutra počinje uredjenje objekta.

Dražen Vrhovac, VD direktora