Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo, ali u različitom kontekstu

Kada se složene zamjenice sa ni- ili i- upotrebe sa prijedlogom, on razdvaja sastavnice, npr: ni od koga, i do koga, ni na što, ni u čemu, i po čemu, ni na kakvom itd.

Znači, razdvojeno se piše kada se sintagma ni za šta koristi u odričnim rečenicama, u osnovnom značenju zamjenice ništa.

Spojeno, nizašta je prilog koji znači uzalud, bez potrebe, bez razloga, uludo.

Primjeri u rečenicama sa „ni za šta“:

Ni za šta na svijetu mi ne treba ta osoba.

Ne bih prodala svoj auto ni za šta.

Nisam ni za šta, pusti me!

Primjeri u rečenicama sa“nizašta“:

Biću ja kriva nizaša!

Prodala sam auto nizašta.

Izvor: faktormagazin