Grad Prijedor raspisao je tender za izbor izvođača radova na izgradnji limene nadstrešnice za potrebe Gradske tržnice vrijedan 21.000 KM. Procijenjena vrijednost okvirnog sporazuma je 17.949 KM bez PDV-a.
U pitanju je konkurentski zahtjev, kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena, rok za izvođenje radova je 15 kalendarskih dana, a rok za prijem ponuda je 25. maj.

Izvor: SRNA/kozarski