Građani Višegrada znaju ko im plasira razne poluinformacije i ko su pojedinci u skupštinskoj većini spremni za nečasne radnje, kako bi ostvarili ličnu korist, ukazao je u intervjuu za Faktor načelnik opštine Mladen Đurović. Zahtjev za opoziv smatra gubljenjem vremena i dodatnim opterećenjem budžeta ove lokalne zajednice. Za ishod 12.juna ne brine i vjeruje da će dobiti podršku sugrađana kako bi opština izašla iz haotičng stanja, uzrokovanog neodgovornim potezima skupštinske većine. Među njima su i bivši SNSD-ovci, čije skandale, kako kaže Đurević, Višegrad nije zaboravio. Ima i poruku za predsjednika Skupštine te lokalne zajednice, koja mora da nastavi započete i počne nove projekte u korist građana.

FAKTOR: Politička situacija u Višegradu je takva da Vi nemate većinu, koja nije omogućila novac za provođenje opoziva. Dakle, jedno dosta haotično stanje?

ĐUREVIĆ: U Višegradu više od godinu dana vlada haotično stanje, uzrokovano skupštinskom većinom, koja ima za cilj da opstruiše rad načelnika i razvoj grada.

Nekolicina odbornika diktira rad skupštine, a dokazalo se u prethodnom periodu sa više od 50 presuđenih odluka da krše zakon, Statut i Poslovnik Skupštine opštine.

Predsjedniku Skupštine opštine Višegrad Muameru Sofoviću skrenuo sam pažnju više puta da je njihov način rada nelegalan, te da bi se realizovala sredstva potrebna za opoziv načelnika postoje tri zakonske mogućnosti.

Trebalo bi da se iz budžetske rezerve odobre sredstva za štampanje glasačkih listića, druga je da vidi sa sekretarom da li je moguće za ovakvu temu zakazati vanrednu sjednicu i treća opcija da se u roku sedam dana zakaže redovna sjednica, gdje bi se odlukom ispravila greška skupštinske većine.

Pomogao sam im i u saradnji sa opštinskom službenicima, predočio sam im ispravan način i zakonski put do rješavanja ovog problema.

Skupštinska većina, očigledno neupućena, prilikom usvajanja budžeta amandmanom je predvidjela sredstva za održavanje refrenduma o opozivu, ali su poslije shvatili je to konto sa kojeg sredstva ne mogu biti trošena za opoziv.

Na ovaj način su pokušali da sredstva prebace na drugi konto, da bi bila operativna za sprovođenje opoziva.

Kada su shvatili da su napravili grešku i zakazali vanrednu sjednicu, oni su grubo skinuli tačku sa dnevnog reda, ne dozvolivši ostalima da se izjasne.

FAKTOR: Čini se da je nova skupstinška većina, narodski rečeno, skupljena je sa koca i konopca i da se očigledno ne radi o strankama koje žele promjene na bolje?

ĐUREVIĆ: Skupštinsku većinu čine ljudi koji su između ostalog bili uz načelnika, ali su iz ličnih razloga napustili i prešli u većinu, gdje su kasnije imenovani na neke funkcije u gradu.

To dovoljni govori, da takvi ljudi ne žele promjene u gradu, već su lični i samo lični interesi u pitanju.

Među njima, a predsjednik Skupštine je jedan od njih, bez političkog isksutva, bez adekvatnog obrazovanja, jer predsjedavati lokalnim parlamentom znači i obavezu, ali i znanje kako ne bi dolazilo do grubog kršenja zakona.

To je čovjek, koji je došao iz druge države, gdje mu je i porodica i ovo mu nije mjesto življenja.

Smatram da ne se može staviti u ulogu jednog običnog čovjeka koji na ovim prostorima živi godinama.

Potvrda toga i jesu novoizabrani funkcioneri koji su postavljeni na mjesta direktora javnih ustanova i preduzeća, a koja nemaju potrebne kvalifikacije za rad, a tu prije svega mislim na radno iskustvo, koje je neophodno za dobro planiranje i organizovanje.

Pokušavao sam da razgovaram sa njima, ali nije bilo uspješno, jer je njihova sujeta veća od boljitka u ovom gradu i oni svoje lične interese stavljaju ispred opštih interesa.

FAKTOR: Šta ste Vi kao načelnik uradili i koje projekte ste pokrenuili bez obzira na klimavu parlamentarnu podršku ili bolje rečeno vladavinu bez skupštinske većine?

ĐUREVIĆ: U januaru 2021. godine pokušano je da se konstituiše Skupština, međutim, bezuspješno, s obzirom na to da su Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i Vlada Republike Srpske obustavili izvršenje odluke sa tadašnje prve sjednice.

Sve te odluke su dobile sudski epilog i 11 mjeseci opština je bila u zastoju.

To je rezulat neusvajanja budžeta, privremenog finansiranja i sve što smo planirali u prošloj godini, da radimo infrastrukturne projekte, da uspostavljamo nove manifestacije, nismo mogli, jer su nam ruke bile vezane.

Godinu i po dana imamo zastoj u opštini, krivicom pojedinih odbornika koji nisu htjeli da poslušaju savjet da se ne radi mimo zakona, statuta i poslovnika.

U prethodnom mandatu urađeno je mnogo projekata, počevši od ulične rasvjete u svim dijelovima opštine, rekonstrukcije i izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže, izgradnje sanacije i rekonstrukcije putnih pravaca, modernizacije gradske dvorane, izgradnje dječijih igrališta, uređenja gradske pijace, sanacije dijela glavne ulice u centru grada, uređenje fasada.

U prethodnih pet godina ulagalo se u djecu i mlade. U obdaništu su bile ranije dvije grupe za djecu, a mi smo uspjeli da obezbijedimo sredstva za četiri grupe, jer nismo željeli da imamo djecu na čekanju. Izdvajali smo sredstva i za pomoć osnovnoj i srednjoj školi, za natalitet, za stipendije.

Jedan od važnih projekata koji treba da se uradi je izgradnja kotolovnice i centralnog grijanja u naselju Bikavac, kao i rekonstrukcija mosta u naselju Dobrun, za koji je Vlada Srpske izdvojila sredstva, ali, nažalost, sve to čeka.

FAKTOR: Kakve rezultate očekujete na glasnju o opozivu?

ĐUREVIĆ: Očekujem apsolutnu pobjedu na referendumu, iako smatram da je to gubljenje vremena i dodatno opterećenje budžeta opštine.

Očekujem da će građani Višegrada na referendumu meni ponovo dati povjerenje, kako je to bilo i prije godinu i po dana.

Počeli smo sa održavanjem tribina i velika je posjećenost, što govori da nam ljudi daju povjerenje i podršku. Sa druge strane imamo neistomišljenike koji plasiraju razne poluinformacije, bave se nečasnim radnjama sa ciljem da me predstave onakvim kakav nisam, a sve sa ciljem da bi proveli svoju kampanju.

Vjerujem u narod, u moje sugrađane i siguran sam da će prepoznati moj rad.

ZNA SE KO PRAVI HAOS

FAKTOR: Koga bi ste označili kao najvećeg krivca za sadašnju političku situaciju u Višegradu?

ĐUREVIĆ: Upravo one koji stvaraju haos u Skupštini, ne održavaju sjednice Skupštine u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovnikom.

Oni koji rade za lični interes, kojima nisu bitni ni mladi, ni sport, ni djeca. To su najveći krivci za sadašnje stanje.

GRAD NE ZABORAVLJA SKANDALE

FAKTOR: Dio skupštinske većine čine i bivši članovi SNSD-a kojima je stranka dala sve, a oni se sada svete za neke svoje neostvarene ciljeve i želje?

ĐUREVIĆ: Upravo tako, ovo je malo mjesto, gdje kompleksi dolaze do izražaja.

znamo da među njima i članova koji su koristili dobro SNSD-a, bili dugogodinjši rukovodioci, koji su ostvarili višestruke koristi, a kad to više nisu bili, počela je želja za osvetom koja se danas prenosi kroz Skupštinu.

To su ljudi koji su nagrađivani od SNSD-a, koji ništa dobro nisu ni donijeli radu ovakve organizacije, već su narušili ugled partije, zbog čega su i smijenjeni sa tih mjesta.

Danas kroz neke druge političke struje žele ponovo da dođu na iste ili slične funkcije, kako bi ostvarili svoju ličnu korist i interes.

Isti oni su u svojim mandatima obilježeni raznim skandalima, koje ovaj grad nije zaboravio.

SKINULI NOVAC ZA OBDANIŠTA

Đurević ističe da su odbornici skupštinske većine amandmanima prekrojili prijedlog budžeta opštine.

Sa obdaništa su skinuli 60.000 KM i prebacili na Skupštinu opštine, 80.000 KM skinuli sa stipendija pa prebacili na Skupštinu opštine, smanjili su sredstva za iscrtavanje horizontalne signalizacije, a Savjet za bezbjednost saobraćaja je ukazao da je potrebno urediti horizontalnu signalizaciju posebno oko škola.

„Pojedini odbornici na ovaj način zaustavljaju sve pozitivne procese u opštini, koja je od jednog dobrog primjera u prethodnom periodu postala loš primjer funkcionisanja lokalne zajednice, jer su sve investicije i projekti stali i čekaju bolja vremena”, upozorio je Đurević.

Autor:faktormagazin