Najveći problemi invalida rada su niska novčana primanja i kako kažu neravnopravan tretman u odnosu na ostale kategorije sa invaliditetom.

Ovo je poručeno sa današnje redovne izvještajne Skupštine Saveza invalida rada grada Prijedora. Na  njoj su razmatrani finansijski izvještaji, šta je do sada urađeno i koji su planovi za naredni period.

U prijedorskom Savezu invalida rada su 534 člana. Ovaj Savez iz budžeta grada u ovoj godini trebalo bi da dobije 8.000 maraka. Ističu da bez ove pomoći gradske uprave ne bi mogli opstati. Pored toga finasiraju se kroz projekte, i članirinu koja iznosi pola marke. Iz Saveza tvrde da 60 odsto prihoda utroše za pomoć članovi.

Vršilac dužnosti sekretara Saveza invalida rada grada Prijedora Radovan Četić kaže da su članovi pretežno stariji ljudi sa niskim novčanim primanjima.

– Invalidske penzije su vrlo niske i malene. Naveći je problem materijalno- ekonsomki status njihov. Svi se obraćaju, traže pomoć za kupovinu lijekova, za prehrambene artikle, pa nije bitno šta je, vrlo mali je broj aktivnih  članova Saveza u radnom odnosu. Ranije smo po svim radnim organizacijama imali Udruženja svoja, granske Saveze, međutim sad je aktivan jedino još na Željeznici – rekao je Četić.

Iz republičkog Saveza invalida rada navode da se zalažu da svi invalidi rada dobijaju novčane naknade jer ih zbog zakonskih izmjena trenutno imaju samo oni koji su dobili rješenja prije 2.000 godine. Pored toga zalažu se da se izvrši kategorizacija invalida rada. Predsjednik Saveza invalida rada RS Jovan Zeljković kaže da invalidi rada nemaju ista prava kao i ratni-vojni invalidi, civilna žrtva rata, i ljudi koji su rođeni sa invaliditetom, pa čak i onda kada imaju ista tjelesna oštećenja.

– Razlika u tome što  ratni-vojni invalid ima invalidninu, civilna žrtava rata ima invalidninu, čovjek rođen bez ruke ima invalidninu, a ovaj invalid rada isto nema ruke, a nema ništa nego ima onu svoju penziju. Ako je 200, 250 KM dosta za takvoga onda u redu, ali mislim da nije i kažem ne mora se izjadnačavati sa ostalima, jer ipak ratni vojni invalid je pod nekim drugim uslovima postao invalid, ja sam ratni vojni invalid, borac prve kategorije i sve razumijem, ali mora se nešto uraditi, mi smo na margini – tvrdi Zeljković.

Procjenjuje se da u Srpskoj ima oko 50.000 invalida rada, dok ih je oko 3.000  učlanjeno u Savez invalida rada.

Iz ovog Saveza vjeruju da bi više članova imali u slučaju da se organizuje veći broj udrženja na lokalnom nivou.  Trenutno invalidi rada udruženja imaju u samo 11 lokalnih zajednica Srpske.

Izvor: Srpskainfo