Akademik iz Sarajeva, prof.dr. Suad Kurtćehajić smatra da treba pokrenuti proces dobijanja savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde na pitanje da li je postojanje entiteta Republika Srpska protivno međunarodnom pravu. Piše Klikx.ba

On se poziva na predude Međunarodnog suda pravde ali neke druge akte:

„Kod parafiranja 21. novembra i potpisivanja 14.decembra 1995. godine Dejtonskog sporazuma kao međunarodnog ugovora povrijeđena je najjača norma međunarodnog prava IUS COGENS koja je prema članu 53. Bečke konvencije o pravima međunarodnih ugovora osnov ništavosti svakog međunarodnog ugovora. U svom biću ta norma na prvom mjestu zabranjuje genocid“, upozorava Kurtćehajić.

Tvrdi kako je poznato je da je Međunarodni sud pravde presudio da su dijelovi vojske Republike Srpske izvršili genocid, a da se u nekim dijelovima presude spominje i policija.

„Također, imamo i više pojedinačnih presuda za genocid koje su pripadnicima vojnog i političkog života izrečene od strane Krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.

Potpisivanju Dejtonskog sporazuma prethodio je genocid u Srebrenici što predstavlja povredu IUS COGENS norme“, ističe akademik.

Ovakav stav sigurno će izazvati brojne polemike iz Republike Srpske.

Autor:klikx.ba/faktormagzin, foto: ilustracija